Sibelius, Layout-valikko

siblayoutotsikko.png

Layout-valikon komennoilla muokataan nuottisivun ulkoasua. Valikko sisältää lukuisia tärkeitä komentoja: Document Setup muokkaa sivun ja viivaston kokoa sekä marginaaleja. Staff Spacing muokkaa nuottirivien ja systeemien etäisyyttä toisistaan. Hiding Staves piilottaa tarvittaessa nuottirivejä. Magnetic Layout järjestelee nuottisivun merkkejä estäen merkintöjen päällekkäisyyksiä. Breaks tekee rivin ja sivun vaihtoja. Format yhdistää yhdistää rivejä ja sivuja.

Document Setup

siblayoutdocument.png

Margins-valikosta voi muuttaa sivun marginaalileveyksiä. Kannattaa kokeilla Narrow-vaihtoehtoa, mikä antaa nuoteille lisätilaa.

siblayoutnarrow.png

Orientation ja Size (suunta ja paperikoko) voivat olla oletusarvoissaan.

70mm.png

Staff Size ilmaisee, mikä on nuottirivin ylimmän ja alimman viivan välinen etäisyys millimetreissä. Säätö muuttaa merkittävällä tavalla sivun asetuksia. Tahtien määrä rivillä ja systeemien määrä sivulla muuttuu paljon jo muutaman millin kymmenyksen muutoksesta. Näin partituurin sivumäärää saadaan vähennettyä tarvittaessa radikaalisti. Partituurissa viivastokoko voi olla 5 mm:n luokkaa. Neljä millimetriä voi olla jo liian pientä, jotta siitä voisi kunnolla lukea tapahtumia. Stemman viivastokoko voisi olla kuusi millimetriä tai vähän yli rytmimusiikissa. Klassisessa musiikissa koko ei voi olla alle 7,0 mm. Ratkaisu riippuu kirjoitetun satsin tiheydestä ja kompleksisuudesta sekä soittimesta, jolle nuotti kirjoitetaan. Sellistit ja basistit ovat aika kaukana nuottitelineestä, joten hieman reilumpi nuottikoko on palvelus heille.

Title Page -painikkeella voi tehdä nuotille kansilehden.

Staff Spacing

siblayoutspacing.png

Kun kappale on muuten valmis, alkaa nuottisivujen ulkoasun viimeistely. Edellisessä Document Setup -kentässä säädetään viivaston kokoa, tässä kentässä säädetään viivastojen etäisyyksiä toisistaan.

Optimize-komennolla ohjelma laskee parhaimmat etäisyydet aktívoitujen viivastojen välille. Kannattaa kokeilla. Etäisyyksiä voi säätää myös käsivaraisesti. Spaces Between Staves säätää rivien ja Systems systeemien (riviryhmien) etäisyyttä toisistaan.

Space-mittayksikkö tarkoittaa rivin kahden viivan välistä etäisyyttä toisistaan ja sitä käytetään kaikissa skaalautuvissa mitoissa. Siis jos rivin millimetrikorkeus muuttuu (Document Setup), muuttuu myös space.

Reset-komennoilla voidaan palauttaa oletusarvoiset etäisyydet rivin ylä- ja alapuolelle.

Hiding Staves

Hide Empty Staves kätkee partituurista sellaisia viivastoja, joille ei ole kirjoitettu nuotteja tai muitakaan merkintöjä. Aktivoi kätkettävä rivi ja napsauta komentoa. Show-komento vastavuoroisesti näyttää kätketyt viivastot, kun kyseinen systeemi on aktivoitu komentoa varten.

Focus on Staves on näppärä komento silloin, kun työskennellään parituurin tietyn soittimen tai soitinryhmän kanssa.

Ylemmässä kuvassa on partituurista aktivoitu saksofoniryhmä.

siblayoutscore.png

Alemmassa kuvassa on saksofonit irrotettu omaksi näkymäkseen Focus on Staves -komennolla.

siblayoutfocus.png

Magnetic Layout

siblayoutmagnetic1.png

Sibelius-ohjelmassa on kätevä toiminto, joka estää nuottien ja merkintöjen päällekkäisyyttä: Magnetic Layout. Se toimii kuin samannimiset magneetin navat. Mikäli jokin nuotti tulee liian lähelle jotakin merkkiä, merkki väistää alta pois.

Alemmassa kuvassa mf-merkki on laskeutunut alas. Kuvassa näkyy heikosti harmaalla myös merkinnän alkuperäinen paikka.

siblayoutmagnetic3.png

Yksittäisestä merkistä saa magneettisuuden myös poistettua Object>Off -komennolla. Toiminto auttaa silloin, kun jotain merkkiä ei saa magneettisuuden vuoksi asetettua sopivalle kohdalle.

Breaks

siblayoutbreaks.png

Breaks-kentässä on useita tarpeellisia komentoja rivin ja sivujen vaihtoja varten:

Auto Breaks tuo tullessaan automaattisia rivin- ja sivunvaihtoja

System Break = rivinvaihto

Page Break = sivunvaihto

Special Page Break on tarpeen silloin, kun halutaan tyhjiä välilehtiä

Split System katkaisee rivin esimerkiksi silloin, kun halutaan tuoda Coda-jakso näkyväksi.

Ryhmätaukoihin voi laittaa katkon Split Multirest -komennolla.

Show Multirests niputtaa peräkkäiset tauot ryhmätauoksi.

Auto Breaks -vaihtoehtoja.

siblayoutauto.png

System Breaks katkaisee rivin joko tietyn tahtimäärän välein tai painottaen musiikillisia ehtoja. Ylempi vaihtoehto tarjoaa oletusarvoisesti neljän tahdin mittaisia rivejä, mikä voi olla hyvä vaihtoehto rytmimusiikissa. Jako saattaa olla hieman yksioikoinen. Sitä paitsi sääntöä ei saa osoitettua vain osaan partituurista.

Kannattaa tutustua komentoon Home>Plug-ins>Make Layout Uniform. Sen avulla voi määritellä myös systeemien määrän per sivu sekä tehdä rivinvaihtoja harjoituskirjaimen ja kaksoisviivan kohdalla. Ja muokkauksen voi tehdä vain valitulle alueelle.(Format selection)

siblayoutuniform.png

Auto Breaks -ikkunassa on alempi vaihtoehto monesti suositeltavin. Rivinvaihdolle voi antaa musiikillisia ehtoja: harjoituskirjain, tempomerkintä, kaksoisviiva, sävellajin vaihto ja ryhmätauko. Ainakin rytmimusiikissa kannattaa suosia harjoituskirjaimia. System must be n% full estää ohjelmaa tekemästä liian harvoja rivejä.

siblayoutbefore.png

Multirests niputtaa peräkkäiset tauot ryhmätauoksi.

Page Breaks

Ohjelma tarjoaa automatiikkaa myös sivunvaihtoihin. Tätä ominaisuutta ei kannata käyttää parin sivun mittaisissa kappaleissa. Ja muutenkin on syytä pohtia, onko komennosta hyötyä, sillä lopputulos saattaa olla huono. Ohjelma saattaa laittaa sivunvaihdon siten, että sivu jää melkoisen vajaaksi. Alla olevassa kuvassa on vaihtoehtoja rajattu siten, että sivunkäännöt tulevat vain oikeanpuoleisen sivun jälkeen. Lisäksi sivun on täytyttävä 80-prosenttisesti ennen kuin automatiikka alkaa etsimään sivunkäännön paikkaa.

System Break, Page Break, Special Page Break, Split System ja Split Multirest toimivat kaikki samalla tavoin: aktivoidaan tahtiviiva ja napsautetaan komentoa. System Break -näppäinoikotie on rivinvaihtonäppäin. (Joissain koneissa se on kirjainnäppäimistössä merkitty Enter-painikkeeksi. Kolmas nimi sille on Return.)

siblayoutmakeinto.png

Format

Format-kentän tärkein komento on Make Into System. Sen avulla voidaan lisätä rivillä olevien tahtien määrää. Ensin aktivoidaan ne tahdit, jotka halutaan yhdelle riville.

siblayoutmake1.png

Make Into System -komento pakottaa aktivoidut tahdit yhdelle riville.

siblayoutmake2.png

Sibelius, Play-valikko

play.png

Valikossa on ohjelman toistoasetuksia, toisto- ja tallennuspainikkeita sekä -säätimiä. Lisäksi valikossa on muutama videon toistoon liittyvä säädin.

Configuration

conf.png

Sibelius tarvitsee yhden tai useamman toistolaitteen (playback device) muuttaessaan nuottisivuja soivaksi musiikiksi. Tällainen laite voi olla ohjelmistopohjainen virtuaalisoitin tai syntetisaattori tai sitten äänikortti tai muu MIDI-syntetisaattori. Näistä eri vaihtoehdoista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia, jotka voi poimia Play>Configuration -valikosta. Oletusarvoisesti Sibelius ehdottaa Sibelius 7 Sounds -settiä. Mikäli tietokoneessa on vähän keskusmuistia, kannattaa käyttää Lite-versiota tai tietokoneen omia äänilähteitä Macintoshissa valinta on General MIDI, Windows-koneissa MS Wavetable synth.

Chamber-vaihtoehto käyttää sointivalikoimista yksittäisten soittimien ääniä soitinryhmien sijaan. Jazz-valikoimassa on enemmän erilaisia jazz-artikulaatioita.

Mixer

Mikserin eri säätimillä voi muuttaa yksittäisten soittimien soiton voimakkuutta ja käytettyjä sointeja. Lisäksi soitinperheitä voidaan ohjata ryhminä, efekteille on omat voimakkuussäätimet, jne. Tässä yhteydessä käsitellään vain kanavakohtaiset säätimet.

Vasemmalla ylänurkassa on painike, jolla mikseristä saadaan esille neljä eri korkeutta. (Oletuksena mikseri asettuu omaan kenttäänsä, mutta sen saa raahattua myös keskemmälle näyttöä.) Valitse pienin vaihtoehto. Siinä on kanavakohtaiset äänenvoimakkuussäädöt ja metronomin voimakkuussäätö. Näillä pärjää jo pitkälle.

mixer.png

Seuraava vaihtoehto tarjoaa kaksi painiketta ja yhden säätimen lisää. S-painikkeella (Solo) mykistetään kyseistä kanavaa lukuun ottamatta muut kanavat. M-painike (Mute) on kolmitoiminen: Yksi napsautus vaimentaa kyseistä kanavaa mutta ei mykistä. Toinen napsautus mykistää kanavan kokonaan. Kolmas kerta vapauttaa mykistyksen. Säätimellä (potentiometri) voi panoroida (äänen sijainti stereokuvassa) kyseistä kanavaa ja näin imitoida todellista kuuntelutilannetta.

mixerpan.png

Kolmas vaihtoehto tuo lisää pari painiketta ja kolme valikkoa. Panorointisäätimen yläpuolella on kaiutinsymboli. Sen avulla voit kuunnella kyseisen raidan saundia. Sen vieressä olevalla voidaan avata soivan syntetisaattorin käyttöliittymä, sillä ei tässä kohtaa ole merkitystä.

slot.png

Oletetaan, että olet valinnut Configuration-valikosta Sibelius 7 Sounds.

Ylin painike on varattu MIDI-kanavan valintaa varten. Sitä tarvitaan ulkopuolisen syntetisaattorin ja/tai tietokoneen sisäisen äänikortin kanssa. Sibelius 7 Sounds ei tarvitse tätä määrittelyä. Keskimmäisestä painikkeesta valitaan ohjelmistosyntetisaattori, joka siis tässä tapauksessa on Sibelius Player. Tähänkään painikkeeseen ei tarvitse koskea. Kolmas kenttä onkin sitten pullollaan erilaisia sointivaihtoehtoja. Sopii kokeilla.

valikko.png

Viimeinen ja laajin miksereistä tarjoaa vielä mahdollisuuden säätää huonekaiun ja chorus-efektin määrää.

mixerfull.png
vegas.png

Jos aika käy pitkäksi: Mikserin vasemmassa reunassa on prosessorin (CPU) rasitusta monitoroiva ikkuna. Napsauttele mustaa ruutua 6–7 kertaa nopeasti ja katso, mitä tapahtuu.

transport.png

Transport

Transport-kentässä on tavanomaiset toisto- ja tallennuspainikkeet. On paljon kätevämpää kuitenkin käyttää näppäimistöä:

 • (Paina pari kertaa esc-näppäintä.) Kun mitään valintaa ei ole tehty, välilyöntinäppäin aloittaa soiton vihreän Playback line -merkin kohdalta. Välilyönti myös pysäyttää soiton.

 • Valitse yksi nuotti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun nuotin kohdalta. Välilyönti pysäyttää soiton.

 • Aktivoi jokin tahti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen vain kyseistä instrumenttia. Välilyönti pysäyttää soiton.

 • Aktivoi jokin tahti ja vaihtonäppäimen avulla aktivoi ala- tai yläpuolelta jonkin toisen instrumentin tahti. P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen niitä instrumentteja, jotka tulivat valituiksi. Välilyönti pysäyttää soiton.

 • Aktivoi jokin tahti ja cmd/ctrl-näppäimen avulla aktivoi ala- tai yläpuolelta jonkin toisen instrumentin tahti siten, että väliin jää instrumentti tai instrumentteja (ks. alla). P-kirjain aloittaa soiton aktivoidun tahdin kohdalta soittaen niitä instrumentteja, jotka tulivat valituiksi. Välilyönti pysäyttää soiton.

sibplayaktivointi.png

Sibelius, Text-valikko

sibtexttext.png

Text-valikko on täynnä erilaisia tekstin lisäyksen välineitä ja tietenkin tekstin muokkaustyökaluja. Tärkeyslistalla lie päällimmäisenä sanoitus ja sointumerkit, mutta myös esimerkiksi nyanssimerkit löytyvät täältä. Olenaisille on toki olemassa myös näppäinoikotiet. Onkin syytä opetella yleisimpiä näppäinoikoteitä ulkoa: cmd/ctrl + E esitysmerkkejä varten, cmd/ctrl + T soittotekniikkaa varten ja cmd/ctrl + L sanoitusta varten, jne.

Merkki tai teksti lisätään siten, että ensi aktivoidaan se nuotti, johon merkki sidotaan ja sitten haetaan Text-valikosta tarvittava tekstityyli. Moniin tyyleihin liittyy Word Menu. Kun kursori vilkkuu viivaston ylä- tai alapuolella, napsautetaan ctrl-näppäin pohjassa (Mac) tai hiiren kakkosnäppäimellä nuottisivua. Word Menu avautuu. Siellä on yleisimpiä tekstejä valmiina poimittavaksi. Kyseisen valikon sisältö vaihtuu sen mukaan, mitä tekstikenttää ollaan lisäämässä. Tekstiä voi toki lisätä myös kirjoittamalla. Vaikkapa esitysmerkkien lisäämisessä on vielä yksi oikotie: kun olet osoittanut merkin paikkaa ja valinnut cmd/ctrl + E, kirjoita esimerkiksi cmd + M ja cmd + F, jolloin mf-merkki tulee näkyviin. Kussakin valikossa on useita näppäinoikoteitä.

Esitysmerkit ja tekniikat voidaan myös tipauttaa nuolella paikalleen. Siinä tapauksessa ei aktivoida mitään, vaan Text-valikosta valitaan haluttu tyyli ja napsautetaan nuottisivua. Sibelius sijoittaa tekstikentän automaattisesti oletusarvoiselle viivaston puolelle, esimerkiksi tempomerkinnät tulevat viivaston ylle ja dynamiikkamerkit alle.

Mikäli teksti törmää nuottien tai muiden merkkien kanssa, Sibeliuksen Magnetic Layout asemoi ulkoasun automaattisesti uudelleen. Alla olevassa kuvassa on kaksi tekstiä: harmaa osoittaa tekstin paikan, jos Magnetic Layout ei olisi päällä, sininen ilmaisee tekstin tulostusasun korjauksen jälkeen.

sibtextmagnetic.png

Format

Tekstikentän tai vaikkapa yksittäinen dynamiikkamerkin ulkoasua voi muuttaa Format-kentän valikoista. Aktivoidaan teksti. ¶-valikosta voidaan teksti muuttaa joksikin toiseksi tekstityyliksi. Esimerkiksi Small text voidaan muuttaa Plain text -tyyliksi.

sibtextformat.png

¶-valikon alla on valikko, josta voidaan valita tekstityyliksi joko tavallinen tekstityyli tai sitten Music text, joka sisältää musiikillisia merkkejä.

Font-kentästä valitaan tekstin kirjasintyyppi ja Style-kentästä kirjoitusasu.

Samassa kentästä on myös kirjasinkoon ja tasauksen valinnat.

Styles

sibtextstyles.png

Styles-valikosta avautuu runsas valikoima erilaisia tekstityylejä. Periaatteena on valita sellainen tyyli, joka soveltuu kyseiseen tilanteeseen. Jos tarvitaan metronomimerkintä, valitaan Metronome mark ja kappaleen otsikkoa varten Title. Valinta sisältää valmiita asetuksia, jotka asemoivat tekstin sopivalla tavalla ja avaavat oikeanlaisen valikon (Word Menu). Metronome mark asettuu ylimmän rivin yläpuolelle, sen Word Menu tarjoaa metronomimerkintää varten merkintöjä ja asetettu merkintä vaikuttaa soiton tempoon. Title vastaavasti asettaa tekstin systeemin yläpuolelle keskelle sivua ja melko suurella kirjasimella.

sibtextall.png

Valikossa on lähtökohtaisesti kaikki vaihtoehdot, mutta sitä voidaan myös rajata. Used, Common ja Techniques sisältävät tavallisimmat tyylit.

Tyylejä riittää:

Tempo ja Metronomi. Tempo- ja metronomimääreitä (Tempo, Metronome mark) varten avautuu oma valikko ctrl-näppäimen avulla. (Windows, hiiren kakkosnäppäin.) Tee sekä teksti että metronomiosoitus samaan kenttään, jotta myöhemminkin osoitus pysyy kuosissa. Jos nimittäin nuottikuvaa muokataan, saattavat erilliset merkinnät hajautua linjasta.

Merkintä saattaa ilmestyä – system-tekstin tapaan – partituurissa useampaan paikkaan ja yhtä liikuteltaessa sivusuuntaan toinen seuraa perässä. Myös merkinnän muutos peilautuu toisiin. Yksittäistä merkintää voi liikutella pystysuunnassa ja sen voi poistaa Delete-näppäimellä. Peilautuminen useille viivastoille poistetaan Appearance > System Object Positions -komennolla.

Title, Subtitle, Composer, Lyricist, Dedication. Kappaleen nimi, alaotsikko, säveltäjä, sanoittaja ja omistus ovat systeemitekstejä, jotka on valmiiksi tasattu joko sivun reunaan tai keskelle. Niinpä niitä ei voi siirtää kuin pystysuunnassa. Vaakasäätöjä varten on käytettävä Text-valikon komentoa Edit Text Styles... (Pieni violetti nuoli, joka on Styles-kentässä.) Nämä tekstit voidaan kirjoittaa minkä viivaston päälle tahansa. Samassa dokumentissa voi ollakin peräkkäin useita kappaleita otsikoineen.

Block lyrics on käytännöllinen, kun tehdään säkeistöjen sanoituksia itse kappaleen alapuolelle.

Boxed text tekee laatikon tekstin ympärille.

Chord symbol. Tällä komennolla voi laittaa sointuja samalla tavalla kuin esimerkiksi Expression-komennolla: Word Menu avautuu ctrl-näppäimen kanssa (Windows-koneilla hiiren kakkosnäppäimellä).

Composer-komennolla voidaan sijoittaa säveltäjän nimi nuottisivun oikeaan yläreunaan.

Copyright liitetään kappaleen ensimmäiseen tahtiin, vaikkakin se ilmestyy ensimmäisen sivun alareunaan. ©-merkki on Word Menussa.

Drum set legend. Valikko tarjoaa pienen fontin kirjaimia, joilla voi rumpurivin alkuun merkitä, mikä soitin soitin on kullekin korkeudelle kirjoitettu.

Figured bass, kenraalibassomerkintä. Osoita ensimmäisen nuotin alla ja kirjoita numero(t). Kromaattiset merkit ovat cmd/ctrl + 7, cmd/ctrl + 8 ja cmd/ctrl + 9, muut merkit voidaan laittaa Word Menu-valikkoon. Välilyönnillä mennään seuraavaan nuottiin.

Fingering, sormitus. Kirjoita sorminumero, välilyönnillä siirrytään seuraavaan nuottiin.

Footnote, alaviite. Alaviite osoitetaan tietyn viivaston tiettyyn tahtiin, mutta se ilmestyy kyseisen sivun alareunaan samalla tavalla kuin tekstinkäsittelyohjelmissakin.

Function symbols tarjoaa merkintöjä sointufunktioiden analysointia varten.

Guitar fingering. Kursivoitu teksti oikean käden sormia varten kitaransoitossa.

Headers and footers, ylä- ja alateksti. Header tekee oletuksena joka sivun yläreunan keskelle saman tekstin, Header (after first page) jättää ensimmäisen sivun tyhjäksi. Footer-tekstit tulevat alas sivun ulko- ja sisäreunaan (outside ja inside edge). Ylä- ja alatekstit seuraavat myös partituurista irrotettuihin stemmoihin.

Metric modulation. Tämän komennon Word menu sisältää käteviä merkintöjä erilaisia metrisiä muutoksia varten. Esimerkiksi l’istesso tempo ja swing-merkinnät poimitaan täältä.

Plain text. Tavallinen tekstikenttä merkintöjä varten.

Plain system text tuottaa tavallisen tekstikentän, joka ilmestyy kaikkien soittimien stemmoihin.

Repeat (…to Coda). Täältä kannattaa myös valita Coda- ja Segno-merkinnät, sillä ne vaikuttavat kappaleen kertautuvaan soittoon. Symbol-valikon vastaavat merkit ovat vain graafisia merkintöjä.

Roman numerals. Klassisen musiikin analysointiin soveltuvia astemerkintöjä.

Small text. Tekstikenttä, joka käyttää pientä kirjasinkokoa.

Tiny text on hyvin pientä tekstiä.

Title (on title Page) sijoittaa kappaleen nimen otsikkosivulle.

Title and blank pages. Tähän valikkoon on kerätty tyypillisiä tekstejä, joita käytetään tyhjällä sivulla.

On mahdollista tehdä tekstikenttiä, jotka eivät noudata ohjelman tavallisia asetuksia. Tällaisten tyylien perässä on special-tarkenne. Esimerkiksi jos haluat tehdä kappaleen alkuun tekstin Intro samanlaiseen tyyliin kuin harjoituskirjaimet, valitse Styles>Numbers (special)>Rehearsal marks. Näin saat tekstin, joka on (oletuksena) lihavoitu 20-pisteinen ja laatikon sisällä.

Tekstin kätkeminen. Kappaleen soittoa varten voi olla tarpeellista tehdä metronomimerkintöjä tai dynamiikkamerkkejä, jotka eivät näy partituurissa. Aktivoitu teksti kätketään komennolla Home>Hide or Show>Hide tai cmd/ctrl + Shift + H.


Lyrics

Sanoituksen kirjoittaminen voidaan tehdä kolmella tapaa: tavu kerrallaan, kopioimalla ja sijoittamalla valmis teksti melodian alle tai sijoittamalla tekstitiedoston sanat.

1. Tavu kerrallaan:

 • valitse Text>Lyrics>Lyrics line 1 tai cmd/Ctrl + L

 • osoita ensimmäisen nuotin alapuolelle

 • kirjoita tavu

 • Paina välilyöntiä tai tavuviivaa, kursori hyppää seuraavaan nuottiin. Tarvittaessa ohjelma levittää nuottien väliä, jotta teksti mahtuisi siististi paikalllensa.

 • Virheitä voi korjata samalla tapaa peruuttamalla, kuin tekstinkäsittelyssä. Jälkeenpäin virhe korjataan kaksoisosoittamalla virheellistä tavua, jolloin kursori alkaa vilkkua ko. tavun perässä.

2. Kopioimalla valmis teksti:

 • luo sanoitus tavuttaen tekstinkäsittelyohjelmalla

 • kopioi teksti

 • aktivoi Sibelius-dokumentin melodiasta ensimmäisen tavun nuotti

 • valitse Text>Lyrics>Lyrics line 1 tai cmd/ctrl + L

 • paina cmd/ctrl + V, jolloin ensimmäinen tavu ilmestyy nuotin alle, juoksuta samalla tavoin loput tavut.

3. Sijoittamalla tekstitiedosto: Sibelius osaa tuoda tekstitiedoston tekstin sanoitukseksi. Tiedoston täytyy olla tyypiltään txt-tiedosto. MS Wordin tiedosto tai rtf-tiedosto eivät kelpaa. Suomenkielinen teksti on syytä tavuttaa tekstitiedostossa.

 • aktivoi nuottirivi, johon sanoitus tulee

 • Text>From Text File

 • Text file -kenttään hae tekstitiedosto (Browse)

 • Language. Mikäli sanoitus on englanniksi (ranska, saksa…), ohjelma osaa tavutussäännöt valmiiksi, ja tekstin ei tarvitse olla tavutettua. Laitetaan rasti valintaneliöön Automatically syllabify…

 • Appearance-kentästä valitaan säkeistörivi, esim. Lyrics line 1. Mahdollisesti olemassa oleva sanoitus voidaan poistaa ensin (Delete existing…). Mikäli kielelle on tyypillistä yhdistää tavuja samalle nuotille, kuten vaikkapa italiassa ja espanjassa, on mahdollista valita Use apostrophes…

 • Alin valinta ilmoittaa, mikäli aktivoitu alue ja sanoitusmitta eivät ole yhteneväiset.

 • Napsauta OK.

Automatiikka huomioi legatokaarten ilmoittamat melismat ja yhdyskaarten vaikutuksen.

sibtextsanoitus.png

Tavujen paikkaa voi nuolella muuttaa. Kokeile seuraavaa: tee sana, jossa on kaksi tavua ja tavuviiva välissä, siirrä jälkimmäistä tavua reilusti oikealle, siirrä väliin jäänyttä tavuviivaa oikealle ja Sibelius luo lisää tavuviivoja täyttämään kahden tahdin välistä aukkoa.

Magnetic Layout pitää huolta ulkoasusta, mutta jos kuitenkin haluat siirtää kokonaisen rivin tavujen korkeutta, aktivoi ensimmäinen tavu ja komennolla Home>Select>Select More (cmd + Shift + A) loput tavut. Sen jälkeen voit nuolinäppäimillä säätää tekstin korkeutta.

Valikosta löytyy komennot myös säkeistöille 2.–5. Lisäksi komennolla Lyrics above staff on mahdollista tehdä sanoitusta viivaston yläpuolelle. Tällainen on tyypillistä kuoronuoteissa. Lyrics (chorus) tarjoilee kursivoitua tekstiä.

Vihje tavutukseen: On mahdollista tehdä suomen kielen tavutus verkkosivuilla. Yksi tällainen sivu on:

https://joukahainen.puimula.org/webvoikko/hyphenate

Chord Symbols

Sointumerkit tehdään seuraavasti:

 • Text>Chord Symbol (cmd/ctrl + K)

 • osoita halutun nuotin yläpuolella

 • kirjoita sointumerkki (b tekee alennusmerkin ja # korotusmerkin)

 • välilyönnillä hypätään seuraavaan nuottiin.

Sointumerkin ensimmäinen kirjain voi olla pieni, Sibelius kääntää sen suuraakkoseksi. Samalla tavalla kirjoitettu adim kääntyy automaattisesti merkiksi A°.

sibtextscandinavian.png

Merkkien tulkintaa voi määritellä komennolla Appearance>Engraving Rules>Chord Symbols. Suomalaista käyttäjä saattaa kiinnostaa esimerkiksi pohjoismaisen merkistön käyttö, minkä mukaan käytetään sointuja H ja alennettuna Bb. Ikkunasta valitaan kieleksi Scandinavian. Vaikka kieli onkin vaihdettu, soinnut kirjoitetaan englantilaiseen tapaan, ja Sibelius muuttaa merkinnän skandinaaviseksi.

Soinnut voi kirjoittaa kätevästi MIDI-koskettimiston avulla, jos sellainen on kytketty tietokoneeseen. Kuten edellä, valitaan Text>Chord Symbol, osoitetaan nuotin yläpuolelle ja soitetaan perusmuotoinen sointu koskettimistolta. Ja välilyönnillä hypätään seuraavaan nuottiin. Jos tarvitaan soinnun käännös, soitetaan perusmuotoinen sointu ja sen alle haluttu basson sävel.

sibtextkitarasointu.png

Lähtökohtaisesti Sibelius kirjoittaa sointumerkit ilman kitaran sointuotteita, ellei kyseinen instrumentti ole kitara. Kitaraotteet saa näkyviin komennolla Appearance>Engraving Rules>Chord Symbols. Ikkunasta poistetaan valinta Only show chord diagrams on guitar notation staves.

sibtextrevoice.png

Mikäli sointuote ei ole mieluinen, voidaan kierrättää eri vaihtoehtoja komennolla Text>Chord Symbol>Revoice Chord Diagram.

sibtextedit.png

Sointuotetta voi myös itse räätälöidä. Text>Chord Symbols>Edit Chord Diagram avaa ikkunan, jossa otetta voi muokata.

Otteen nauhoja osoittamalla voi sointuotetta muuttaa: Otemerkin yläpuolella voi määritellä kielen vaihto-näppäimen (Shift) avulla avoimeksi tai mykistetyksi. Lisäksi nauhaa pitkin nuolta raahaten voi tehdä barré-otteita. Sointuotteen sormituksen voi ohjeistaa napsauttamalla kahdesti kyseistä kieltä.

Tähän on muokattu F-duurin helpotettu versio.

Tähän on muokattu F-duurin helpotettu versio.

Reharsal Marks

sibtextrestart.png

Tällä komennolla (myös cmd/ctrl + R) teet harjoitusmerkkejä. Sibelius osaa pitää huolen oikeasta merkistä – myös jos joitain jaksoja poistetaan välistä.

Toinen mahdollisuus on jatkaa vaikkapa uudessa osassa merkintää muusta kuin A-kirjaimesta. Silloin käytetään Restart Sequence -vaihtoehtoa.

Sibelius tarjoaa myös mahdollisuuden liittää harjoitusmerkkiin jonkin etu- tai jälkiliitteen. Esimerkissä on harjoituskirjaimen perään liitetty numero 1.

sibtextrestart1.png
sibtexta1.png

Numbering

sibtextnumbering.png

Numeroinneista tärkein on tahtinumeroinnin valinta Numbering-kentän oikeassa reunassa. Valintoina on tasavälein numerointi, rivien alun numerointi tai tahtinumeroinnista luopuminen.

Sibelius, Notations-valikko

sibnotationsnotations.png

Notations-valikko sisältää yleisiä musiikkimerkintöjä, erilaisia fraseerausmerkkejä sekä koko joukon muita symboleja. Tässä ohjeessa käydään läpi niistä yleisimmät – ei kaikkia – sekä opetellaan pari kätevää muokkausohjetta. Harjoittelua varten voi avata ohjelman mukana tulleen tiedoston nimeltänsä Project 1.sib. Siinä on Scarborough Fairista tehty sovitus, johon voit testata erilaisia komentoja. Käytännössä mikä tahansa Sibelius-tiedosto kelpaa harjoittelua varten.

Opiskelun päätteeksi voi taitoja harjoitella oheisen kansanlaulumukaelman parissa. Paria juttua joutuu etsimään ilman ohjeita (tahdit 2, 13 ja 15 sekä yläkulman kuva).

sibnotationskansanlaulu.png

Tästä linkistä voi avata kansanlaulun tulostusversion: Nuotti

Clef

Clef -komennolla avautuu ikkuna, jossa on eri vaihtoehdot tarjolla. Näppäinoikotie on Q. Valitse avain ja tipauta se hiirellä sopivaan paikkaan. Avain voidaan laittaa myös aktivoimalla tahdinosa ja sitten valitsemalla sopiva avain. Avain voidaan poistaa aktivoimalla se ja painamalla Delete.

sibnotationsklaavi.png

Avaimia on valtava määrä, mutta onneksi tavanomaisimmat on lajiteltu ylimmäisiksi. All-valikosta voi poimia mieleisen valikon näkyville.

Avainta voi siirtää hiirellä. Liikuttele avainta, samalla nuotit transponoituvat automaattisesti. Jos avain vaihtuu rivinvaihdon yhteydessä, edellisen viivaston loppuun tulee avain huomauttamaan vaihdoksesta. Tuon avaimen saa pois näkyvistä siten, että ensin valitset tarpeettoman avaimen, sitten komento Home>Hide or Show>Hide.

Key Signature

Tällä komennolla (Key Signature) voi vaihtaa etumerkintöjä. Duuri- ja mollivaihtoehto kannattaa valita tilanteen mukaan, sillä sen perusteella määräytyy tiettyjen kromaattisten nuottien kirjoittaminen MIDI-koskettimistolla. Esimerkiksi A-mollissa kirjoitetaan mieluummin dis kuin es ja C-duurissa päinvastoin. Sävellajimerkintää voi siirtää nuolinäppäimillä tai hiirellä, ja aktivoitu merkintä poistuu Delete-näppäimellä. Huomaa, että nuotit eivät transponoidu vaan pysyvät alkuperäisillä korkeuksillaan.

sibnotationskey.png

Mikäli sävellajin vaihto sattuu uuden viivaston alkuun, näytetään oletusarvoisesti edellisen viivaston lopussa uudet etumerkit. Key Signature -ikkunan alareunassa on More Options -painike. Hide-valinta kätkee tämän merkinnän. Yksittäinen viivasto voi saada muista poikkeavan (bitonaalisen) sävellajimerkinnän valinnalla One staff only.

Time Signature

sibnotationstime.png

Tahtilaji muutetaan tällä komennolla. Etumerkinnän voi joko kirjoittaa tai valita yleisimmistä. Kirjoita osoittajaksi (Nominator) ja nimittäjäksi (Denominator) sopiva tahtilaji, kentästä toiseen pääset välilyöntinäppäimellä. Voit sommitella myös harvinaisempia tahtiosoituksia, kirjoita esim. 3+3 ylempään ja 8 alempaan kenttään.

Kokeile vaihtaa kappaleen tahtilaji tasajakoiseen kolmijakoisen sijaan. Sibelius osaa jakaa nuotit uudestaan tahteihin, jos tahtilajia vaihdetaan.

sibnotationsrewrite.png

Time Signature -ikkunan alareunassa on More Options -painike. Jos otat Rewrite-valinnan pois, Sibelius muuttaa tahtilajin mutta ei tahtiviivojen paikkoja. Allow cautionary sallii tahtilajin vaihtuessa huomautuksen edellisen viivaston lopussa. Kohotahti (Pickup) määritellään lisäämällä kenttään sopiva määrä nuotteja.

Tahtilajien 8-, 16- ja 32-osat voidaan ryhmittää mieleisellä tavalla. Painikkeen Beam and Rest Groups kautta avautuu ikkuna. Ylimmäisenä vaihtoehtona määritellään, montako kahdeksasosaa niputetaan yhden palkin alle. Seuraavilla valinnoilla voidaan määrätä 16- ja 32-osien ryhmityksistä.

Barline

Barline-komennon alla on valikko, jonka avulla voidaan luoda erilaisia tahtiviivoja. Niistä on kooste seuraavassa kuvassa. Tavanomaisimmat ovat ylimmässä rivissä.

sibnotationsbarline.png

Valitse sopiva tahtiviiva ja pudota se hiirellä haluttuun paikkaan. Tahtiviivan voi laittaa muuallekin kuin korvaamaan alkuperäistä, esimerkiksi keskelle tahtia.

Tahtiviiva yhdistää eri stemmoja ja tätä yhdistelyä voi muuttaa seuraavasti: osoita joko tahtiviivan ylä- tai alapäätä ja sininen neliö ilmestyy. Raahaa neliötä ylös tai alas ja tahtiviiva muuttaa mittaa. (Ks. Seuraavat kuvat.)

sibnotationstahtiviiva2.png
sibnotationstahtiviiva1.png

Lines

Lines-komennolla aukeavasta ikkunasta valitaan erilaisia kaaria, trillejä ja glissandoja sekä kertauksien maalit. Huomaa, että osa merkeistä saadaan myös näppäinkomennoilla. Kun pidät osoitinta vaikkapa crescendo-merkin päällä, ohjelma ilmoittaa käytössä olevan näppäinoikotien (H).

Ikkunan oikeassa reunassa on kolme nuolipainiketta. Kahdella ylimmäisellä voi merkkien listaa rullata rivi kerrallaan joko ylös tai alas. Alin nuoli kolmesta avaa näkyville koko merkkivalikoimana.

sibnotationslines.png
sibnotationslines2.png

Sibelius muuttaa ikkunan ulkonäköä, jos ohjelmaikkuna pienenee. Niinpä pienessä ikkunassa Lines-kenttä onkin tämän näköinen:

Osa merkeistä kohdistuu vain yhteen stemmaan, siis esimerkiksi legato-kaari. Osa merkeistä, vaikka näyttäytyvätkin partituurissa vain yhdessä kohtaa, toistuvat sitten stemmojen dokumenteissa. Esimerkiksi ensimmäinen maali piirretään partituuriin vain kerran, mutta silti se on mukana kaikissa erillisissä stemmoissa sittemmin. 


Legato-kaaren teko.

Aktivoi nuotti ja valitse Lines-ikkunasta legatokaari tai käytä S-kirjainta. Ohjelma tekee kaaren kyseisestä nuotista seuraavaan. Pidennä sitä välilyönti-näppäimellä, vaihto (Shift)-välilyönti saa kaaren vetäytymään takaisin päin. Hienosäätöä voi tehdä nuolinäppäimillä ja cmd/ctrl-nuolinäppäimen kanssa vähän suuremmissa erissä. Mikäli haluat kaaren perussäännön vastaisesti toiselle puolelle viivastoa – esimerkiksi kuororeduktiossa, laita kaari ja paina X-näppäintä. Se heittää kaaren rivin toiselle puolelle. Voit laittaa kaaren ilman nuotin aktivointiakin, mutta silloin se ei ole magneettinen eikä väistele älykkäästi muita merkintöjä, joten yleensä kaari laitetaan ensimmäisellä tavalla.

Kaaren muokkaus.

Jos haluat myöhemmin muokata kaarta, toimi näin:

sibnotationskaari.png
 • oikeaan päähän osoittamalla voit muuttaa kaaren pään sijaintia nuolilla tai välilyönnillä,

 • vasempaan päähän osoittamalla voit siirtää kaaren alkua,

 • hiirellä voit muovata kaaren keskikohtaa ja korkeutta yhteensä neljästä eri pisteestä.

Mikäli haluat palauttaa kaaren oletuspaikkaansa, aktivoi kaari ja käytä Appearance-valikon Reset Position -komentoa.

Legatokaari, joka jatkuu viivastolta toiselle, ei piirretä kahtena merkkinä, vaan vedetään hiirellä suoraan päätöspisteeseen seuraavalla rivillä. Toinen ja parempi vaihtoehto on käyttää välilyöntiä.

Huomaa yhdyskaaren ja legatokaaren ero. Yhdyskaari, joka tulee kahden samankorkuisen sävelen väliin, tehdään ohjelman Keypad-ikkunassa.

sibnotationsyhdyskaari.png

Yhdyskaari 

sibnotationslegato.png

Legatokaari


Maalien teko.

Maalin voi tehdä kahdella tavalla: Aktivoi maalin sisältämät tahdit ja valitse Lines. Napsauttamalla sopivaa maalia koko aktivoidun alueen mittainen maali ilmestyy nuottisivulle. Maalin alkua ja loppua voi siirtää nuolityökalulla. Toinen tapa on valita ensin Lines-ikkunasta avulla haluttu maali, tipauttaa se hiirellä maalin ensimmäiseen tahtiin ja venyttää se sitten sopivan mittaiseksi.

Rakennetaanpa lisää maaleja.

sibnotationseditlines.png

Monesti tarvitaan esimerkiksi sellaisia maaleja, joita ei ole valmiina Lines-ikkunan listassa, esim: x times, last x, 1.–3., jne. Tällaisia voi rakentaa olemassa olevista maaleista Edit Lines -komennolla. Lines-kentän oikeassa alanurkassa on Edit Lines -painike, napsauta sitä.

Valitse listasta sellainen maali, joka on valmiiksi uuden kaltainen. Tehdään vaikkapa x times -maali. Valitse työpohjaksi 1.-maali.

sibnotationssystemlines.png

Sen jälkeen napsauta New, käytämme tätä mallia uuden tekemiseen. Sibelius haluaa vielä varmistaa, oletko tosissasi, OK. Name-kenttään voi kirjoittaa x times, se on tämän uuden maalin nimi. Start-kentästä valitse Text ja napsauta Edit

sibnotationsedit.png
sibnotationsxtimes.png

Kirjoita Text-kenttään x times, OK.

OK ja System lines -kentän alaosaan on ilmestynyt uusi maali, Close. Notations>Lines>Repeat Endings -kentästä voi nyt poimia tämän uuden maalin käyttöönsä.

sibnotationsuusimaali.png

Symbols

Kun tarvitaan erityismerkkejä, on Symbol-komennon (näppäin Z) alla niitä useita. Poimi tarvittava merkki ja tipauta se paikkaansa. Ne osaavat seurata nuottisivun muutoksia. Mutta jos haet sieltä käyttöösi esimerkiksi kromaattisen merkin, sen paikka ei muutu transponoinnin yhteydessä. Kromaattinen merkki ei myöskään muuta nuotin soivaa korkeutta. Siis jos tavanomainen merkintä ei kelpaa, hae merkki täältä. Esimerkiksi erilaiset ornamentit tai merkinnät lyömäsoittajille ovat symboleja. Sibelius osaa soittaa mordentin ja gruppetton, mutta eipä juuri muita merkkejä.

sibnotationsornamentti.png

Segno- ja Coda-merkkien kanssa kannattaa olla tarkkana. Ne eivät kertaa soittoa. Turvallisempi komento näille merkeille on valikossa: Text>Styles>Common>Repeat (...to Coda).

Noteheads

sibnotationsrasti.png

Nuottien nuppeja on joskus syytä vaihtaa avo- tai umpinuotista johonkin toiseen. Varsinkin lyömäsoitinten merkinnät vilisevät vaihtoehtoisia merkintöjä, kuten vinoneliö, timantti ja x. Aktivoi joitakin nuotteja. Notations>Type avaa listan vaihtoehdoista. Tavallisesti pärjätään Common- ja Slashes-kenttien nupeilla. Kokeile jotakin Common-kentän vaihtoehtoa.

Kannattaa samalla opetella näppäinoikotiet:

 • alt-vaihto-0 (tavallinen nuotin nuppi)

 • alt-vaihto-1 (rasti)

 • alt-vaihto-27 (säestys ilman annettua rytmiä)

 • alt-vaihto-28 (säestys annetun rytmin mukaisesti)

sibnotation0ja1.png
sibnotationlarge.png

Varsinkin komppiryhmän stemmoissa tarvitaan seuraavia merkkejä:

sibkomppi2.png

Kaksi ensimmäistä tahtia soittaja soittaa F-duuri -soinnulla tyylin mukaista säestystä, kolmannessa tahdissa C7 on soitettava annetussa rytmissä, mutta soinnun sävelhajoitukset päättää soittaja. Tee ensin kolme tahtia esimerkin tapaan:

sibkomppi1.png

Aktivoi kaksi ensimmäistä tahtia ja paina alt-vaihto-2 ja 7. Aktivoi sitten kolmas tahti ja paina alt-vaihto-2 ja 8.

Sibelius, Note Input -valikko

Note Input -valikko sisältää nuottien lisäämiseen komentoja. Käytännössä tätä valikkoa tarvitaan harvoin, sillä sen komennot kannattaa tehdä näppäinkomennoilla. Tämän valikon komennoista opiskellaan vain käytännöllisimmät.

Note Input -valikko sisältää nuottien lisäämiseen komentoja. Käytännössä tätä valikkoa tarvitaan harvoin, sillä sen komennot kannattaa tehdä näppäinkomennoilla. Tämän valikon komennoista opiskellaan vain käytännöllisimmät.

Setup

Setup-painike ohjaa käyttäjän suoraan ohjelman asetuksiin (Preferences), josta avautuu Input Device -ikkuna.

sibnoteinputsetup.png

Tämän ikkunan kautta voidaan tarkistaa, mitkä soittolaitteet ovat kiinnitettyinä tietokoneeseen nuottien syöttöä varten. Käytännössä laite on jokin koskettimisto, joka on yhdistetty USB-johdolla tietokoneeseen. Laitteen nimi näkyy Device Name -kentässä. Kun jotain kosketinta painaa, vilkahtaa vihreä valopylväs Test-ikkunassa.

Mikäli laite ei ole näkyvissä, napsauta Find New Input Devices -painiketta. Jos ei vieläkään laite ilmesty, tarkista, että siihen on virta kytkettynä. Jos sekään ei auta, on käytävä laitteen valmistajan verkkosivuilla ja etsittävä sen ajuri (driver) ja asennettava se. Tämä saattaa olla tarpeen varsinkin, jos kyseessä on hieman vanhempi laite.

Koskettimiston yhdistäminen tietokoneeseen onnistuu, vaikka soittimessa ei olisikaan USB-liitintä. On hankittava USB–MIDI-sovitin. Se kytketään USB-pistokkeella tietokoneeseen ja MIDI-liitin laitetaan koskettimiston MIDI Out -pistokkeeseen. Sibeliuksen Input Device -ikkunaan ilmestyy sovittimen nimi, ei koskettimiston nimeä.

Koskettimiston lisäksi Sibeliukseen voidaan kytkeä MIDI-kitara tai -basso. Nuotteja voi siis lisätä ohjelmassa myös kitaralla.

Yleensä nämä asetukset toimivat oikein ilman huolenpitoa. Käytännössä vain jos koskettimiston kytkee tietokoneeseen sen jälkeen, kun Sibelius on avattu, on ikkuna avattava ja etsittävä tämä uusi laite.

Input Notes

Input Notes -komento vaihtaa Sibeliuksen nuotinkirjoitustilaan. Käytännössä sen huomaa siten, että Keypadin jokin aika-arvo aktivoituu ja osoitin muuttuu siniseksi. Saman komennon voi tehdä N-kirjaimella. Tästä voi olla joskus hyötyä. Kun haluaa vaihtaa muokkaustilasta takaisin nuotinkirjoitukseen, pelkkä N-kirjain riittää. Ks. oheiset kuvat.

sibnoteinputinput1.png
sibnoteinputinput2.png

Triplets

sibnoteinputtriplet.png

Triplets-komennolla voi käytännössä tehdä minkälaisen monijaon tahansa. Yleensä tehdään trioleja tai muita yksinkertaisia jakoja, silloin ei valikkokomento ole tarpeen, vaan kannattaa käyttää näppäinoikoteitä.

1/8-trioli

Tee ensin tahtiin ensimmäinen 1/8-nuotti.
Näppäinoikotie cmd-3/ctrl-3 tekee nuottiryhmän triolimerkin.
Sen jälkeen voi kirjoittaa loput nuotit.

sibnoteinputtrioli1.png
sibnoteinputtrioli2.png
sibnoteinputtrioli3.png

Kokeile tehdä 1/16-kvintoli.

sibnoteinputkvintoli.png

Valikkokomentoakin tarvitaan joskus. Jostain syystä Sibelius-ohjelman mielestä kvartoli kolmijakoisessa tahdissa kirjoitetaan seuraavasti:

sibnoteinputkvartoli.png
sibnoteinputkvartoli2.png

Mikäli haluat kuitenkin kirjoittaa kvartolin neljäsosanuotein, on käytettävä valikkokomentoa.

1. Kirjoita ryhmän ensimmäinen neljäsosanuotti

2. Note Input>Triplets>Other

3. Kirjoita kenttään monijaon suhdeluku, 

sibnoteinputkvartoli3.png
 • Number laittaa nuottiryhmän päälle yhden numeron,

 • Ratio koko suhdeluvun (esim. 4:3), Ratio + note lisää myös aika-arvon suhdeluvun perään ja

 • None jättää monijaon ilman merkintöjä.

 • Auto-bracket yhdistää nuotit hakasella, jos nuotit eivät muuten ryhmity selkeästi. Tämä on ohjelman oletusarvo, sillä hakasta ei tarvita esimerkiksi kolmen kahdeksasosan trioliryhmässä. Bracket pakottaa hakaset joka paikkaan ja No bracket estää hakaset.

 • Extend to last note in tuplet tekee hakasesta nuottiryhmän mittaisen, ja Extend to fist note after tuplet venyttää hakasen seuraavaan nuottiryhmään asti.

4. OK, 

5. Kirjoita loput nuotit.

sibnoteinputtrioli5.png

Miten kirjoitat seuraavan rytmin? Vihje: aloita 1/8-nuotilla

Respell

On tilanteita, jolloin jokin nuotti on kirjoitettava enharmonisesti toisessa tavalla.  Yleisimmin tällainen tilanne tulee vastaan, kun nuotteja kirjoitetaan koskettimiston avulla tai tuodaan Sibeliukseen MIDI-tiedosto. Enharmoniseen kirjoitusasuun voi käyttää Note Input -valikon Respell-komentoa. Paljon yksinkertaisempaa on käyttää näppäinkomentoa. Aktivoi nuotti ja paina rivinvaihtonäppäintä kirjainnäppäimistön oikeassa reunassa. (Näppäimessä saattaa lukea Enter.)

Re-input Pitches

Monesti on kätevää käyttää yhden soittimen stemmaa muiden soittimien stemmojen kirjoittamiseen. Vaikkapa saksofoniryhmän ensimmäinen altto kirjoitetaan nyansseineen ja artikulaatioineen. Sen jälkeen kopioidaan se muille saksofoneille ja muutetaan vain säveltasot.

Kirjoita saksofoni stemma artikulaatioineen.

sibnoteinputsektio1.png

Koipio se muille saksofoneille. Aktivoi rivi ja alt-näppäin pohjassa napsauta kunkin tyhjän rivin alussa. Tenorin ja baritonin stemmat karkaavat ylös. Tässä vaiheessa kannattaa siirtää baritonin stemma oktaavilla alaspäin (cmd/ctrl - ↓).

Saman toimenpiteen voi tehdä myös toisella tavalla: Aktivoi rivi ja kopioi se tavalliseen tapaan, cmd/ctrl–C. Aktivoi sitten alapuolella olevat rivit ja liitä nuotit, cmd/ctrl–V. Nuotit ilmestyvät tällä Multicopy-menetelmällä jokaiselle riville yhdellä kertaa.

sibnoteinputsektio2.png

Aktivoi toisen alttosaksofonin ensimmäinen nuotti ja valitse Note Input>Re-input Pitches (alt-shift-N). Nuotin kohdalle tulee sininen katkoviiva.

sibnoteinputsektio3.png

Sen jälkeen joko kirjainnäppäimistöllä tai koskettimistolla syötetään uudet säveltasot annettuihin rytmeihin ja esitysmerkkeihin.

Repeat

SIbelius voi toistaa aktivoidun alueen heti alueen oikealle puolelle. Komento voidaan tehdä Note Input -valikon Repeat-komennolla. Paljon kätevämpi on näppäinoikotie R. Aktivoi vaikkapa tahti ja paina R-kirjainta.

sibnoteinputrepeat1.png
sibnoteinputrepeat2.png

Toistettava objekti voi olla nuotti, sointu, musiikillinen jakso, useamman valinnan ryhmä, teksti, symboli, sointumerkki, kuva, klaavi, etumerkintä, jne.

Nuottien toistoon liittyy kätevä lisämahdollisuus. Kun olet nuotinkirjoitustilassa, voit vaihtaa toistettavan nuotin aika-arvoa ennen R-kirjaimen painamista, jolloin sama sävel toistuu eri mittaisena.

Transpose

Transponointimahdollisuus on nuotinkirjoitusohjelman tärkeimpiä ominaisuuksia. Transponoida voi jonkin jakson tai sitten voi siirtää koko kappaleen uuteen sävellajiin. Tehdään tuo jälkimmäinen. Aktivoi ensin koko kappale cmd/ctrl-A -komennolla. Valitse Note Input>Transpose (shift-T).

sibnoteinputtranspose.png

Transpose by key -kentästä valitaan uusi sävellaji ja se, mihin suuntaan transponoidaan. (Closest vie lähimpään, Up transponoi ylös ja Down alas.)

Input Pitches

Input Pitches -valikosta voi valita soitetaanko koskettimistolta nuotit transponoimattomina (Sounding) vai valmiiksi transponoituina (Written). Yleensä käytetään ensimmäistä.

sibnoteinputflexi.png

Flexi-time

Flexi-time -kentässä voi aloittaa nuottien kirjoittamisen tallentamalla (Record). Renotate Performance -komennon avulla voi tallennetun katkelman nuotintaa uudelleen valitsemallaan resoluutiolla. Kentän oikeassa alakulmassa on tärkeä Flexi-time Options -painike. Sen avulla voidaan asettaa tallennuksen eri ominaisuuksia.

Record-painike aloittaa tallennuksen. Jos asetuksia ei ole muutettu, ohjelma soittaa metronomia yhden tahdin eteen ennen tallennuksen aloitusta. Tallennus alkaa aktivoidusta tahdista. Esimerkiksi pianolle voidaan tallentaa kahdelle viivastolle yhtäaikaa, jos molemmat rivit ovat aktivoituna äänityksen alussa. Välilyöntinäppäimellä tallennus päättyy. Tallennuksen näppäinoikotie on cmd/ctrl-shift-F. Tallennusnäppäin on myös Transport-ikkunasta (View>Panels>Transport) ja Play-valikon Transport-kentässä.


Ennen tallennusta

Tallennusta varten kannattaa säätää mm. aikakorjauksen asetuksia. Flexi-time -tekstin vieressä on pieni Flexi-time Options -painike, napsausta sitä.

sibnoteinputflexi1.png

Flexi-time -kentässä voidaan määritellä, kuinka herkästi metronomin tempo yrittää seurailla soittajan tempoa. Alussa kannattaa valita kellontarkka asetus None, jolloin metronomi toimii muuttumattomassa tempossa. Introduction-kentässä ilmoitetaan, kuinka monta tyhjää tahtia ohjelma laskee ennen tallennuksen alkua. Record up to -kentässä rajoitetaan äänitettävien tahtien määrää.

Existing Music -kentässä kannattaa yleensä olla Replace. Silloin tallennus korvaa tahdissa olleet nuotit. Overdub summaa nuotit olemassa oleviin.

Voices-kentässä voi valita sen, miten ohjelma sijoittaa nuotteja eri diviiseihin (voice). Multiple voices pyrkii jakamaan eri mittaisia nuotteja eri diviiseihin. Alussa kannattanee kuitenkin valita se voice, jota on tallentamassa. Yleensä kyseessä on voice 1.


sibnoteinputflexi2.png

Notations-välilehdellä on pohdittava nuotintamisen resoluutiota. Note Values -kentässä voi ja kannattaa määritellä lyhin aika-arvo (Minimum duration), jonka arvelee tallennuksessa soittavansa. Mikäli Adjust rhythms ei ole valittuna, ohjelma kirjoittaa tallennuksen 1/256-nuotin tarkkuudella. Arkisessa tilanteessa 1/8-nuotti on sopiva, kipakammassa paikassa on valittava nopeampi aika-arvo.

Notate-vaihtoehtoja ovat Staccato ja Tenuto. Ne pyrkivät tulkitsemaan soittajan artikulaatioita. Yleensä ohjelman esittämä tulkinta on kuitenkin niin haparoivaa, että siihen ei kannata luottaa. Soittaminen on syytä tehdä täysiin aika-arvoihin ja jälkeenpäin sitten lisätään artikulaatiot.

Tuplets-kentässä voi ennakoida soittoon tulevat triolit ja hankalammatkin monijaot. Triolin ennustettavuus on kohtalaisen hyvä, kun valinta on Simple. Muut vaihtoehdot vaativat soittajalta hyvää soittotaitoa ja -tuntumaa.


Rytmintunnistuksen asetuksia voi soveltaa myös muutamaan tahtiin. Yleissäätö kannattaa laittaa melko suurille aika-arvoille, jotta nuottiin ei tulisi tarpeettomia taukoja ja luettavuus olisi hyvä. Renotate Performance -komennolla on kätevää puuttua jonkin tietyn kohdan nuotintamiseen. Alla olevassa kuvassa on käytetty 1/8-tasoitusta. Tämä on aiheuttanut klustereita ja muutakin suurpiirteisyyttä nuottikuvaan.

sibnoteinputrenotate1.png

Renotate Performance -komennolla puututaan katkelman kolmanteen ja neljänteen tahtiin. Tahdit aktivoidaan ja komentoikkunasta valitaan 1/16-aikakorjaus.

sibnoteinputrenotate3.png

Nuotista tulee komennon jälkeen paljon selkeämpi.

sibnoteinputrenotate2.png

Voices

sibnoteinputvoice.png

Ohjelman johdanto-osassa opiskeltiin kuorosatsin kirjoitusta. Alttoääni kirjoitettiin voice 2:lla. Tavallisesti voice valitaan Keypadin painikkeista, mutta se voidaan tehdä myös Voice-valikosta.

Swap-komennolla voi puolestaan vaihtaa voicet keskenään.

sibnoteinputswap1.png

Intervals

sibnoteinputswap2.png

Sibeliuksessa on kätevä keino lisätä nuotin ylä- tai alapuolelle uusi nuotti. Intervals Above ja Intervals Below kiinnittävät nuottivarteen uusia säveliä. Kuten monet muutkin tämän valikon komennoista, tässä yhteydessä kannattaa käyttää näppäinkomentoja. Aktivoi nuotti tai nuottiryhmä ja paina sitten jotakin kirjainnäppäimistön numeroa. Esimerkiksi numero kolme tekee nuotin päälle terssin. Alapuolelle intervalli tulee, kun pitää vaihto-näppäintä (Shift) pohjassa ja paina numeroa. Esimerkissä on painettu vaihto-6.

sibnoteinputintervalli1.png
sibnoteinputintervalli2.png

Sibelius, Home-valikko

Home-valikosta poimitaan esiin muutamia komentoja. Suuri osa valikon toimista ei liity arkiseen työskentelyyn, joten niistä ei sen enempää tässä yhteydessä.

Home-valikosta poimitaan esiin muutamia komentoja. Suuri osa valikon toimista ei liity arkiseen työskentelyyn, joten niistä ei sen enempää tässä yhteydessä.

Clipboard

Tähän kenttään on koottu kopiointiin liittyviä komentoja. Sibeliuksessa on kuitenkin erinomainen kopiointimenetelmä, jonka ansiosta tavanomaisia Copy- ja Paste-komentoja ei juurikaan tarvita. Aktivoidaan haluttu alue, nuotti tai muu objekti ja sen jälkeen napsautetaan hiirellä siten, että alt-näppäin on pohjassa uuteen kohtaan.

Esimerkissä on aktivoitu trumpetin stemma. (Aluksi napsautetaan alueen ensimmäistä tahtia ja sitten Shift-näppäin pohjassa alueen viimeistä tahtia.)

sibhomeaktivointi.png

Alt-näppäin pohjassa napsautetaan pasuunan stemman tahdin alussa, jolloin nuotit kopioituvat artikulaatiomerkkeineen.

sibhomekopiointi.png

Nuotit ovat kuitenkin turhan korkealla pasuunalle, joten cmd-näppäin (ctrl) ja nuoli alaspäin siirtää nuotit sopivampaan oktaaviin.

sibhomeoktaavi.png

Alt-näppäimen kanssa saattaa vahingossa liittää esimerkiksi dynamiikkamerkin väärään riviin. Kukin merkki liitetään johonkin tahtiin, mikä osoitetaan ohuella Attachment Line -langalla. Alla olevassa olevassa kuvassa on merkki aktivoitu ja lanka on näkyvissä osoittaen ylempään käyrätorvistemmaan.

sibhomekopiointi1.png

Seuraavassa kuvassa on liittäminen livahtanut liian alas, ja merkki kulkeutuukin stemmoissa trumpetin mukaan.

sibhomekopiointi2.png

Tämän voi välttää huolellisuudella: osoittaa lähelle kohderiviä. Toinen vaihtoehto on käyttääkin alt + shift -näppäinoikotietä. Sen ansiosta merkki asettuu automaattisesti oletuskorkeuteensa. Tämän ansiosta myös huomaa helposti, jos merkki livahtaa väärälle riville.

Multiple Copy. Merkki voidaan liittää näppärästi usealle partituuririville kerralla. Aktivoidaan haluttu merkki, esimerkiksi crescendo tai dynamiikka, ja kopioidaan se tavalliseen tapaan cmd/ctrl + C -komennolla. Sen jälkeen aktivoidaan sopivilta riveiltä sama tahti. Vaihtonäppäimen avulla voi aktivoida allekkain olevia tahteja, cmd/ctrl-näppäimellä sieltä täältä (ks. kuva, jossa crescendo halutaan liittää osalle instrumenteista). Aktivoinnin jälkeen riittää cmd/ctrl + V, ja aktivoituihin tahteihin ilmestyy crescendo.

sibhomekopiointi3.png
sibhomekopiointi4.png

Select Graphic, kuvankaappaus

sibhomekaappaus.jpg

Sibeliuksesta voi siirtää kuvia esimerkiksi tekstinkäsittelyn joukkoon kahdella tapaa: suoraa kopioiden tai erillisenä tiedostona. Ensimmäinen tapa on nopea ja näppärä arkisiin tilanteisiin, mutta erillinen PDF-tiedosto sopii paremmin julkaisuihin, ja siitä on enemmän File-valikon Export-komennon yhteydessä.

Helpointa on siis tehdä Sibelius-dokumentista kuvankaappaus. Kirjoita sopiva nuotinpätkä. Home>Select Graphic -komennolla (alt + G) kursori muuttuu kohdistimeksi, jonka avulla voit rajata halutun alueen. Kohdistuspisteistä rajausta voi vielä säätää. Sen jälkeen käytä kopiointikomentoa tai näppäinoikotietä cmd/ctrl + C. Kuva-ala tallentuu koneen apupöydälle.

Avaa sen jälkeen tekstinkäsittelyohjelma. Liitä/Sijoita-komennolla voit liittää nuottikuvan sopivaan paikkaan. Liittämisen jälkeen voit vielä skaalata kuvan kokoa. Osoita kuvaa, jolloin siihen ilmestyy kohdistuspisteet. Ota kiinni oikeassa alakulmassa olevasta pisteestä ja pienennä kuvaa.

Kuvaa ei kannata suurentaa, sillä sen laatu kärsii. Ei myöskään pidä muuttaa kuvan kokoa vaaka- tai pystysuunnassa, sillä kuvan suhteet vääristyvät.

Kuvankaappaus ei ota mukaan nuottisivun taustaväriä eikä esimerkiksi toistolinjaa (Playback Line), ks. kuva alla.

sibhomesijoita.jpg

Kuvan laatu saattaa näyttää tietokoneen näytöllä heikolta, mutta tulosteessa jälki on hyvä.

sibhomeresoluutio.png

Vihje: Kannattaa nostaa kuvankaappauksen resoluutiota, jolloin terävyys luonnollisesti paranee: File –> Preferences –> Other. Paste Graphics into Other Programs kannattaa vaihtaa 1200 pisteeseen.

Instruments

Soittimien lisäys ja poistaminen parituurista tehdään Add or Remove -komennolla (näppäinoikotie I). Ikkuna on sama, jonka avulla tehtiin partituuria johdantosivuilla. Vasemmasta kentästä valitaan uusia soittimia partituuriin, jonka kuvaus on oikeassa kentässä.

sibhomeinstruments.png
sibhomeinstruments1.png

Transposing Score -painikkeella voi vaihtaa soivaan sävellajiin kirjoitetun ja transponoidun partituurin välillä. Kannattanee pitää partituuri soivassa sävellajissa. Stemmat transponoituvat tulostettaessa automaattisesti.

Bars

Add-valikossa on kolme vaihtoehtoa:

 • Add Bar At End lisää tahteja kappaleen loppuun. Tämä on tehokkainta toteuttaa näppäinoikotienä cmd/ctrl + B. Kokeile pitää näppäimiä pohjassa pitempään ja Sibelius juoksuttaa tyhjiä tahteja nuottisivulle vauhdikkaasti.

 • Add Single. Single aktivoi nuolen ja voit tipauttaa tyhjän tahdin keskelle partituuria. Napsauta tahtia, jonka eteen haluat tyhjän tahdin, sen alkupuolelle. Napsauttamalla tahdin jälkipuoliskoa uusi tahti tulee sen jälkeen. Toinen vaihtoehto on aktivoida tahdinosa halutussa tahdissa ja sen jälkeen hakea valikon komento, jolloin uusi tahti ilmestyy.

 • Add Multiple or Irregular Bars. Ikkunan yläreunassa voit määritellä, montako tahtia tarvitaan. Same as time signature antaa tahtiosoituksen mittaisia tahteja.

sibhomeirregular.png

Siellä on vaihtoehtona tehdä myös tahtiosoituksesta poikkeavan (Irregular) mittaisia tahteja. Tällainen tarve tulee vastaa esimerkiksi silloin, kun on tehtävä kohotahdin vuoksi vajaa tahti kappaleen loppuun. Kun Irregular on valittu, kerätään ponnahdusvalikosta aika-arvoja haluttu määrä. Esimerkissä ollaan luomassa kolmen kahdeksasosan mittaista tahtia.

Cmd/Ctrl + Delete -painike poistaa aktivoidun tai aktivoidut tahdit. (Valikon komentoa ei kannata opetella. Edellä kerrottu näppäinoikotie on paljon kätevämpi.)

Select

Select-kentässä on Filter-valikko, jonka komennoilla voi valitusta alueesta poimia jonkin osa-alueen. Esimerkiksi, jos haluaa poistaa laulun sanoituksen jostain alueesta, on aktivoitava ensin kyseinen alue.

sibhomefilter1.png
sibhomefilter2.png

Filter-valikosta valitaan Lyrics.

Tämä komento jättää vain sanoituksen aktiiviseksi, minkä jälkeen se on helppo poistaa Delete-painikkeella.

Edit

sibhomeinspector.png

Inspector-ikkunan komentojen avulla on helppo hienosäätää jonkin nuotin tai muun objektin ominaisuuksia. Esimerkiksi nuotin siirtäminen vaakasuunnassa on helpointa tehdä Inspectorin avulla. Aktivoi nuotti ja napsauta Inspector-painiketta. Ikkunan viereen avautuu ikkuna, jossa on niitä säätömahdollisuuksia, joita ohjelma yksittäiselle nuotille tarjoaa. (Jos valitaankin jokin teksti, on Inspector-valikoima erilainen.) General-paneelin alla voidaan muuttaa nuotin vaakasuoraa sijaintia (X), nuotin varren mittaa (Y). Flip kääntää varren toiseen suuntaan ja Cue-sized muuttaa nuotti pienikokoiseksi.

Playback-paneelista voidaan valita, soitetaanko nuotti eri toistokerroilla vai ei (Play on pass). Esimerkiksi tämän avulla voidaan aktivoitu nuotti kuulla ensimmäisessä kertauksessa mutta ei toisessa. Live velocity muuttaa nuotin kosketusnopeutta, mikä muuttaa nuotin äänenvoimaa. Live start position muuttaa nuotin alkamisajankohtaa, jolloin nuotti saadaan soimaan kiirehtien tai pidätellen. Live duration muuttaa nuotin kestoa, joten nuotti saadaan soimaan staccatomaisemmin tai legatomaisemmin.

Home-valikon Plug-ins-valikkoa ei käsitellä tässä oppaassa, sillä niitä ei juurikaan tarvita. Tai ehkäpä Set Metronome Mark voisi olla kätevä. Sen avulla voi määritellä tempo-osoituksen. Naputtelemalla 12 kertaa kohdistusneliöön saa selville naputtelun tempon, ja sen voi liittää partituuriin metronomiluvuksi.

sibhomemetronome.png

Sibelius, File-valikko

File-valikko sisältää tallentamisen työkalut sekä joukon ennakkoasetuksia, joilla voi räätälöidä ohjelman toimintaa mieleisekseen. Valikon alussa on tavanomaisia ohjelmatyövälineitä. Niistä tässä yhteydessä käsitellään vain New, joka selvästi eroaa muista ohjelmista. Append-valinnasta eteenpäin käsitellään jo vähän tarkemmin. Ainakin sellaiset komennot, jotka kuuluvat nuotinkirjoittajan arkipäivään, nostetaan esiin.

New

Uusi nuottipohja tehdään New-komennolla. Se avaa Quick Start -ikkunan, jossa on viisi eri vaihtoehtoa:

 • Learn-välilehdellä on useita oppaita.

 • Quick Tour johtaa ohjelman kotisivuilla olevaan opasvideoon. Sen avulla voi pikaisesti tutustua ohjelman käytön perusteisiin.

 • What’s New -video summaa Sibelius Ultimaten uudet ominaisuudet edellisiin versioihin verrattuna.

 • Sibelius for Switchers helpottaa Finale-käyttäjiä liikkeellelähdössä.

 • Online Support johtaa ohjelman tukisivustoille. Sieltä voi etsiä ohjeita tietokannasta, käyttäjäpalstalta ja teknisestä tuesta.

 • Sibelius Tutorials tarjoaa viisi opastettua harjoituskimppua Sibeliuksen käytöstä.

 • Sibelius  Reference Guide on ohjelman opaskirja, jossa käydään systemaattisesti läpi ohjelman käyttö.

 • Documentation-palstan What’s New -ohje luetteloi Sibeliuksen uudet ominaisuudet.

learn.png

Recent-välilehdellä on luettelo viimeisimmistä työn alla olleista kappaleista. Search-kentässä voi kappaletta etsiä myös nimen avulla. Import-välilehdellä voi avata nuotin skannausohjelma PhotoScoren ja audion transkribointiohjelma AudioScoren, mikäli ne ovat koneelle asennettuina. Sibelius osaa myös lukea MIDI- ja MusicXML-tiedostoja. Import-komentoa ei välttämättä tarvita, nämä tiedostot avautuvat myös Open-komennolla. Latest News -välilehdellä tiedotetaan mm. ohjelman uusista päivityksistä.

New Score on se välilehti, jota yleensä käytetään, valitse se nyt.

New-komento avaa Quick Start -ikkunan, jonka vaihtoehdoista otamme käsittelyyn New Score -välilehden. Avaussivulla on tarjolla valmiita työpohjia (Manuscript paper), joista saattaa löytyä valmis tyhjä partituuri. Tällaista kannattaa toki käyttää. Nyt kuitenkin rakennetaan partituuri tyhjästä.

sibfilenew.png

Napsauta kerran Blank-työpohjaa. (Kaksi napsausta avaa suoraan tyhjän sivun, mikä ei lie ollut tarkoitus.)

Uudessa ikkunassa on ylinnä Document Setup -kenttä.

sibfiledocumentsetup.png

Sivun koko on valmiiksi A4, mikä vastaa kotiolosuhteissa tulostimen käyttökelpoista sivukokoa. A3 soveltuu vain suuriin partituureihin. Klassisessa musiikissa suositaan B4-kokoa, joka on näiden edellä mainittujen välimaastossa.

Seuraavana on House style. Siellä on valmiita vaihtoehtoja, joilla voidaan määrittää sivun ulkoasun asetuksia.

sibfileblank.png
 • Standard on yleisasetus, jonka vaihtamiseen toiseksi on syytä melko harvoin.

 • Jazz laittaa kaikki artikulaatiomerkit rivin yläpuolelle ja lisää kertausmerkkeihin pienet siivekkeet.

 • Keyboard jättää instrumentin nimen pois, sijoittaa dynamiikkamerkit keskelle ylemmän ja alemman viivaston väliin.

 • Larger notes käyttää hivenen suurempia nuotin nuppeja.

 • Lead sheet on samanlainen kuin Jazz, mutta systeemin alussa on aloitustahtiviiva jokaisella rivillä.

 • Opus, Reprise, Helsinki ja Inkpen 2 viittaavat mm. nuottikirjasimen tyyliin. Reprise ja Inkpen2 muistuttavat käsinkirjoitettua nuottia.

Find-kentässä voi etsiä haluamaansa soitinta. Sibeliuksen tunnistamista soittimista on valmiiksi tehty valikoimia erilaisia tarpeita varten. Choose from -valikossa kuusi vaihtoehtoa:

 • All Instruments antaa valittavaksi kaikki yli 600 soitinta, jotka on ohjelmaan määritelty.

 • Band Instruments listaa puhaltimia suurenkin orkesterin tarpeisiin.

 • Common Instruments karsii eksoottisimmat valinnat listalta pois. Tämä valikoima on yleensä kaikkein käyttökelpoisin.

 • Jazz Instruments on kokoelma jazz- ja big band -instrumentteja.

 • Orchestral Instruments on suuren sinfoniaorkesterin soitinkokoelma.

 • Orff Instruments viittaa Carl Orffin mukaan nimetyn pedagogiikan käyttämiin soittimiin.

 • Rock and Pop Instruments on liuta kitaroita, kosketinsoittimia, jne.

 • World Instruments jakaa soittimia maantieteellisellä perusteella.

sibfilechangeinst.png

Vasemman ikkunan valikoimasta siirretään soittimen näppärimmin oikeanpuoleiseen kenttään kahdesti napsauttamalla. Soittimet asettuvat standardiin partituurijärjestykseen, puupuhaltimet ylimmäksi, vasket sen jälkeen, jne.

sibfilenewscore.png

Mikäli on tarpeen vaihtaa soitinten partituurijärjestystä, kuten on laita esimerkiksi rytmimusiikissa, se tapahtuu aktivoimalla oikean kentän soitin ja siirtämällä se Move-komennolla ylös tai alas.

Pari huomiota:

 • Staff size ilmaisee rivin ylimmän ja alimman viivan välisen etäisyyden ja sen myötä nuottisivun nuottien, graafisten merkkien, ym. koon. Klassisessa musiikissa ei pidä käyttää pienempää kuin oletuksena tarjottua 7,0 mm:n viivastoa (partituuri on sitten eri asia). Varsinkin jousisoittajille ja laulajille voi tarpeen tullen käyttää suurempaakin kokoa. Rytmimusiikissa 6,0 mm voi olla perusteltua, jotta soitettava nuotti mahtuisi kahdelle sivulle ja sitä myöten ei tarvitse kääntää sivuja.

 • [Drum set (Rock)}] ilmaisee, minkä saundin ohjelma valitsee rumpusetille. Samoin Jazz Guitar ja  Bass Guitar kertoo saudivalinnasta. [notation] ilmaisee, että kyseessä on tavallinen nuottiviivasto, ei tabulatuuri.

 • Piano ( a) ja (b) ilmaisee, että soitin kirjoitetaan kahdelle viivastolle.

Kun harjoituspartituurin soitinvalikoima on valmis, napsauta OK.

Seuraava kenttä on Time Signature Setup. Siellä on valmiiksi valittavana joukko erilaisia tahtiosoituksia. Ja Other-painikkeen takaa voi räätälöidä erikoisempiakin vaihtoehtoja. Pick-up (Upbeat) Bar tarjoaa mahdollisuuden kohotahdille. Avautuvasta valikosta voi yhteenlaskuperiaatteella kasata sopivan kohotahdin. Myös tempo-osoitus ja metronomimerkintä valitaan tästä kentästä.

sibfiletime.png
sibfiletempo.png
sibfilekey.png

Key Signature Setup tarjoaa ryhmiteltynä eri sävellajivaihtoehdot.

Viimeinen kenttä on Score Information Setup:

Title-kenttä tekee otsikon ensimmäisen sivun yläreunaan.
Composer/Songwriter laittaa tekstin ensimmäisen sivun oikeaan yläreunaan ja Lyricist sivun vasempaan yläreunaan.
Copyright tulee ensimmäisen sivun alamarginaaliin.
Create title page luo kappaleelle kansilehden.
Other information on tiedoston mukana tallentuvaa tietoa, kuten muistiinpanot. Ne eivät tulostu minnekään.

sibfilescore.png

Append

Append-komennolla voi liittää avoinna olevan tiedoston jatkoksi jonkin toisen tiedoston. Esimerkiksi jokin laaja teos voidaan tehdä osissa ja sitten liittää tiedostot yhteen. Liitettävien kappaleiden kokoonpanot eivät tarvitse olla samat. Sibelius huomauttaa asiasta, mutta yhdistää dokumentit silti.

Info

Info-ikkunassa on kerrattuna edellä mainitut kappaletiedot.

sibfileinfo.png

Recent

Recent-ikkuna kerää muistiin viimeisimmät kappaleet ja kansiot. Kunkin nimekkeen oikeassa reunassa on nasta, jolla kyseinen kappale tai kansio voidaan pysyvästi kiinnittää näkyville.

sibfilerecent.png

Print

Tulostus-ikkuna antaa monipuolisia vaihtoehtoja. Voidaan päättää, tulostetaanko pelkästään partituuri ja/tai stemmat. Mitkä stemmat tulostetaan, kuinka moneen kertaan ja millä tulostimella.

sibfileprint.png

Lisäksi määritellään, tulostetaanko kaikki sivut vai vain jokin/jotkin, tulostetaanko normaali- vai aukeamajärjestyksessä, jne. Collated tulostaa kappale kerrallaan ja Uncollated kaikki yksittäiset sivut kerrallaan.

sibfilesettings.png

Scale-kentässä voidaan skaalata nuottisivun kokoa, yleensä pidetään arvona 100 %. Add-kentässä on neljä vaihtoehtoa. Niitä ei yleensä valita.

 • Date and time footer tulostaa kunkin sivun alareunaan päivämäärän ja ajan. Tästä voi olla hyötyä silloin, kun on käytössä eri versioita samasta kappaleesta.

 • Border piirtää sivun ympärille ohuen mustan linjan. Tätä käytetään, mikäli tuloste tehdään ylisuurelle paperille ja nuotti halutaan leikata irti arkista.

 • Crop marks on tarkoitettu kirjapainon käyttöön. Sivun nurkkiin piirretään rajausmerkit, joiden mukaan julkaisu leikataan oikeaan kokoonsa.

 • View options viittaa ohjelman View-valikkoon. Tuosta valikosta voidaan valita, mitä merkkejä näytetään kuvaruudulla. On tavanomaista, että esimerkiksi sivun ulkoasun muutoksiin liittyvät merkit näytetään kuvassa ja niitä ei haluta tulostaa. Hyötykäyttömahdollisuuksiakin on. Mikäli nuottisivuun on tehty korostusvärillä merkintöjä (Review>Highlight), on ne mahdollista saada mukaan myös tulosteeseen. Valitse silloin View options. Valitse sen jälkeen View-valikon Invisibles-kentästä Highlights ja poista kaikki muut. Tulosteeseen tulee korostusväri mukaan. Harmaasävytulostuksessa korostus näkyy vaalean harmaana.

sibfilescale.png

Export

Export on keskeinen valikko silloin, kun jaetaan tuotoksia muussa kuin kyseisessä Sibelius-formaatissa. Voidaan esimerkiksi tehdä kappaleesta harjoitusäänite, PDF-tiedostoja, kuvankaappauksia, jne.

Audio

Harjoitusäänitettä varten kannattaa ensin säätää toivottu tasapaino soittimien kesken. Esimerkiksi voi vaimentaa osan soittimista, jotta harjoiteltava stemma tulisi esiin. Tai sitten voidaan tehdä music-minus-one-versio. Ennen harjoitustaustan tekemistä kannattaa valita sopiva tempo View-valikon Transport-panelista (cmd + alt + Y/ctrl + alt +Y). Painamalla M-kirjainta avautuu mikseri, jossa voidaan säätää soitintasapainoa.

sibfileplayback.png

Playback Configuration -kentässä on valittavissa ohjelman käyttämä (softa)syntetisaattori. Sibelius 7 Sounds sisältää laajimman valikoiman, kun taas General MIDI ohjaa tietokoneen omaa äänikorttia. Lite on kevennetty versio Sibeliuksen saundeista. Se saattaa olla ratkaisu silloin, kun tietokone on iäkäs ja keskusmuistia on niukasti. Jazz sisältää erilaisia puhallinfraseerauksia, ja Chamber valitsee käyttöön yksittäisiä soitinääniä soitinryhmän sijaan. (Siis yksi viulu, ei viuluryhmä) Konfiguraatiota ei kannata muuttaa sen jälkeen, kun on tehty tallennusta varten sopiva miksaus.

Playback Line valitsee, aloitetaanko taltio kappaleen alusta vai siitä, missä Playback line (se vihreä pystyviiva) sillä hetkellä sijaitsee.

Folder-valikosta annetaan tiedostolle nimi ja valitaan kohdekansio. Viimeisessä kentässä valitaan tiedostomuoto (datapakattu mp3 vai pakkaamaton WAV/AIFF), lähetysnopeus ja näytteenottotaajuus. Nämä arvot kannattaa arkikäytössä pitää sellaisenaan.

(Videon jako sivuutetaan tässä oppaassa.)

PDF

Tiedosto voidaan jakaa vastaanottajille PDF-tiedostona, mikä varmistaa sen avaamisen missä tahansa ympäristössä. Export tarjoaa erilaisia tiedostokokoelmia partituurista valittuihin stemmoihin.

 • Score only tuottaa tiedoston partituurista

 • Score and all parts (one file) sisältää partituurin lisäksi kaikki stemmat yhdessä tiedostossa

 • Score and all parts (separate files) tuottaa partituurin ja kaikki stemmat eri tiedostoina

 • All parts only (separate files) tuottaa kaikki stemmat eri tiedostoina

 • All parts only (one file) tallentaa kaikki stemmat yhteen tiedostoon

 • Selection of parts (separate files) antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita jokin tietty stemma tai tietyt stemmat eri tiedostoiksi

 • Selection of parts (one file) antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita jokin tietty stemma tai tietyt stemmat yhdeksi tiedostoksi

 • Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa valitaan ensin yksi stemma ja tarvittaessa cmd/ctrl-näppäin pohjassa lisää stemmoja.

Filename-kentässä ohjelma ehdottaa valmiiksi tiedostonimeksi partituurin ja stemman nimeä, mutta tiedostonimen voi toki kirjoittaa siihen itse. Save to folder -kenttään voi joko itse kirjoittaa tallennuskansion hakemistopolun tai selata Browse-painikkeen avulla sopiva kansio.

Lopuksi napsautetaan Export-painiketta, ja ohjelma hoitaa loput.

Kuvatiedoston tekeminen – Graphics

Kuvatiedostoja kannattaa tehdä tätä kautta julkaisuja varten, sillä silloin voidaan siirtää kuvat PDF-tiedostoina. Formaatin etu on sen kaunis skaalautuvuus mihin tahansa kokoon. Haittapuolikin on: tiedoston tekeminen ei ole niin näppärä tapa siirtää kuva tekstinkäsittelyyn kuin kuvankaappaus.

Aktivoi ensin haluamasi alue. Mikäli käytät tavanomaista aktivointia pienin rajattava alue on yksi systeemirivi. Mutta jos olet tehnyt rajauksen Home>Select Graphic -komennolla (alt + G) on kyseinen rajaus valittuna. Ota komento File>Export>Graphics. Mikäli nuottisivu on Panorama-näkymässä, on se ensin laitettava normaalinäkymään (Vaihto + P).

Avautuvasta ikkunasta kannattaa valita PDF-tiedosto. Edellä kuvatusta aktivointi- tai rajaustavasta riippuen, valitaan joko Selected system(s) tai Graphic selection. Folder-kentässä annetaan tiedostolle nimi ja määritellään tallennuspaikka.

Kun tiedosto on tallennettu, avataan se vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmassa kuvanlisäyskomennolla. Esimerkiksi MS Wordissa: Insert>Picture>From File. Ohjelman rajaustoiminnoilla voidaan sitten vielä säätää tulostuvan alueen kokoa.

Avid Scorch

Avid tarjoaa tableteille sovellusta, joka osaa suoraan avata Sibelius-tiedostoja. Niitä voi viedä sellaisenaan tabletille, mutta Export for Avid Scorch -komento tekee uuteen tiedostoon sellaisen sivuntaiton, joka soveltuu paremmin mobiililaitteelle. Kannattaa nimetä tiedosto tunnistettavalla tavalla, esimerkiksi ”Biisi iPad”, jottei erilaiset tiedostot mene sekaisin.

MusicXML

MusicXML on ratkaisu nuottitiedostojen siirtoon eri nuotinkirjoitusohjelmasta toiseen. Vienti-ikkunassa on valittavana pakattu (compressed) ja pakkaamaton (uncompressed) tiedosto. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kannattaa käyttää pakattua vaihtoehtoa, sillä se tuottaa pienemmän tiedoston ja pakkauksen ansiosta myös nuottiin mahdollisesti lisätyt kuvat siirtyvät edelleen.

MIDI-tiedosto

Sibelius-tiedoston muuntaminen MIDI-tiedostoksi avaa mahdollisuuden siirtää musiikillinen materiaali lähes kaikkiin musiikkiohjelmiin. Hyödyllistä tämä on esimerkiksi silloin, kun haluaa tehdä vaikka sovituksestaan harjoitustaustan, jossa on on toisella ohjelmalla luotu rumpukomppi.

sibfilemidi.png

Export MIDI tarjoaa muutamia vaihtoehtoja, jotka lähtökohtaisesti ovat sopivia useimpiin tilanteisiin. Kannattaa käyttää ohjelman ehdottamaa General MIDI -sointivalikoimaa. Sitä tukevat käytännössä kaikki musiikkiohjelmat. MIDI File Type 1 on sopiva valinta. Tick resolution kannattaa laittaa arvoon 256 PPQN (Pulse Per Quarter Note). Tämä on Sibeliuksen oma resoluutio, joten sen kohottaminen ei muuta soittoa tarkemmaksi. Kohotahdin täyttäminen tauoilla on suositeltavaa (Export pick-up…) samoin kuin mykistettyjen raitojen poistaminen (Omit muted instruments).

Export-komennon jälkeen voit avata MIDI-tiedoston vaikkapa jossain audio-sekvensserissä ja jatkaa musiikin työstämistä siinä ympäristössä.

Tallentaminen varhaisempaan versioon – Previous Version

Sibelius-tiedostoa voidaan sovittaa avautumaan jossain edellisessä ja/tai rajoitetummassa Sibelius-ohjelmassa kuten Sibelius 4 ja Sibelius First. Previous version -listalta valitaan sopiva ja napsautetaan Export.

Yleisesti ottaen tiedostot kääntyvät moitteetta. Laajat partituurit eivät käänny, mikäli vastaanottava ohjelma ei pysty avaamaan sellaista. Jotkin grafiikat, symbolit ja tekstityypit saattavat muuttua toisenlaisiksi. Varsinkin jotkin artikulaatiomerkit, ym., joita on muokattu oletusasetuksista poikkeaviksi, palautuvat oletusasetuksiin. Myös erilaisten esitysmerkkien toisto saattaa muuttua alkuperäisestä.

Työpohja – Manuscript Paper

Sibeliuksen myötä tulee valmiina joukko valmiita partituuripohjia. Jos ja kun listassa ei ole sellaista kokoonpanoa, jota tarvitaan omassa työssä usein, voi sellaisen tehdä Manuscript Paper -listaan. Uutta pohjaa luodessa on kätevintä käyttää sellaista itse tehtyä partituuria, joka on valmiiksi tarkoitukseen sopiva. Siinä on siis sopiva instrumentaatio ja viivaston koko, Engraving Rules -valinnat ovat kunnossa, tekstityylit ja nuottikirjasimet ovat sopivia, jne. Toinen vaihtoehto uudeksi työpohjaksi on käyttää lähes oikeata kokoonpanoa ja sitten muokata se sopivaksi. Esimerkiksi tarve olisi kuoron SAT-pohjalle: Valmiina on jo olemassa SATB-pohja, josta sitten poistetaan tarpeeton basso.

Name-kenttään kirjoitetaan työpohjan nimi. Työpohjassa ei varmaankaan tarvita kappaleen nimeä, säveltäjän nimeä, jne., joten vastaava valinta kannattaa jättää pois (Keep title, composer, etc. text). Työpohjan perusluokka (Category) valitaan seuraavaksi ja napsautetaan Export-painiketta. Jos sopivaa perusluokkaa ei löydy, sellaisen voi luoda Other-kentässä.

sibfilemanuscript.png

Teaching

Opetustehtäviä varten Sibelius tarjoaa suuren joukon valmiita harjoituksia ja muuta materiaalia. Lisäksi tällaista materiaalia on mahdollista tuottaa itse. Tässä oppaassa ei syvennytä Sibeliuksen tähän ominaisuuteen.

Help

Documentation-kentässä on kolme vaihtoehtoa:

Sibelius Refeference Guide sisältää Sibelius-oppaan, joka on paras apu siinä vaiheessa, kun etsitään tietoa jostain tietystä ohjelman toiminnasta. Sibelius Tutorials johdattaa ohjelman käytön perusteisiin. What’s New sopii niille, jotka ovat käyttäneet aikaisempaa Sibeliuksen versiota ja haluavat pikaisesti tutustua tämän version uutuuksiin.

Tools tarjoaa linkin ohjelman ennakkoasetuksiin (Preferences), sama valinta on myös File-valikossa. Ohjelman päivitykset voi tarkistaa Check for Updates -painikkeen avulla. Yleisesti ottaen kannattaa aina päivittää uusin ohjelmaversio.

Support-linkin kautta mennään Sibeliuksen tukisivustolle. Siellä on oma palsta usein esitetyille kysymyksille sekä tietokanta erilaista ongelmatapauksista.

Sibelius voidaan lisensoida kahdelle tietokoneelle, esimerkiksi työ- ja kotikoneille. Rekisteröinti voidaan siirtää koneelta toiselle siten, että aktivointi ensi puretaan (Deactivate) yhdellä koneella ja palautetaan toisella. Kun aktivointipainiketta napsautetaan, avautuu Avidin Application Manager. Aktivointiohjeet ovat osoitteessa http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/faq/en360407

Plug-ins

Sibeliuksen valikoissa on runsaasti valmiiksi asennettuja apuohjelmia kolmansilta osapuolilta. Plug-ins>Install Plug-ins tarjoaa verkkosivuilla vielä kasapäin lisävaihtoehtoja. http://www.sibelius.com/download/plugins/index.html

(Avid Link sivuutetaan tässä oppaassa.)

Preferences

Preferences-valikko tarjoaa useita mahdollisuuksia muokata ohjelman perustoimintoja. Tähän katsaukseen on poimittu sellaisia, joiden tuntemuksesta voisi olla arkikäytössä hyötyä.

sibfilepreferences.png

Input Devices

Mikäli tietokoneeseen on kytketty jokin MIDI-syöttölaite, kuten USB-koskettimisto, näkyy laitteiston tieto Input Devices -kentässä. Painamalla jotain kosketinta näkyy testi-ikkunassa vihreä pylväs. Tämä varmistaa sen, että MIDI-yhteys toimii.

Ohjelma ei löydä koskettimistoa, mikäli tämä on kytketty koneeseen ohjelman käynnistämisen jälkeen. Napsauttamalla Find New Input Devices -painiketta ohjelma hakee yhteyden kytkettyyn laitteeseen. Jos laitetta ei löydy, on mentävä laitevalmistajan sivulle hakemaan laitteen ajuri ja asennettava se tietokoneeseen.

sibfileinputdevice.png

Keyboard Shortcuts

Sibeliuksessa on valmiiksi lukuisia näppäinoikoteitä eri toiminnoille, vaan ei kaikille. Kun tulee toistaneeksi useasti jotain toimintoa, jolle ei ole erillistä näppäinoikotietä, kannattaa ilman muuta tehdä uusi. Etenkin ohjelman monet käyttökelpoiset plugarit, joista oli edellä mainintaa, voisivat ansaita oman näppäinoikotien.

sibfilekeyboard.png

Harjoitellaan näppäinoikotien tekemistä. Otetaan harjoiteltavaksi usein tarvittu tekstikenttä Text>Styles>Plain text.

sibfilenappikset.png

Omia näppäinoikoteitä varten on tehtävä uusi luettelo. Avaa Add Feature Set

Nimeä luettelo vaikkapa nimellä Näppikset. Älä poista rastia kohdasta Base on default set, muuten menetät ohjelman perusnäppäinoikotiet.

Seuraavaksi etsitään luetteloista oikea tehtävä. Tab or category -kentästä Text Styles ja Feature-kentästä Plain text.

sibfileplain.png
sibfileadd.png

Sitten lisätään näppäinoikotie. Valitse Keyboard Shortcuts -kentästä Add

Avautuvassa ikkunassa on kirjoitettava näppäinoikotie. Vihjeenä mainittakoon, että kaikki yhdistelmät, joissa kirjaimena on Ä tai Ö ovat vapaina. Paina näppäintä Ä. Sen jälkeen on hiirellä napsautettava OK-painiketta, sillä Enter-painike vaihtaa näppikseksi Enterin.

Näppis on valmiina, napsauta OK. Sen jälkeen voit palata työn alla olleeseen kappaleeseen. Kokeile painaa näppäimistöltä kirjainta Ä. Kursori muuttuu siniseksi, minkä jälkeen voit napsauttaa kerran nuotissa. Kursori alkaa vilkkumaan ja voit kirjoittaa Plain text -kenttään tarvittavan tekstin.

Saving and Exporting

sibfileautosave.png

Sibelius tallentaa työskentelyn aikana varmuuskopioita kymmenen minuutin välein. Mikäli ohjelma yllättäen lopettaa toimintansa, tarjoaa se mahdollisuuden palata viimeksi tallennettuun varmuuskopioon. Varmuuskopioinnin taajuutta on mahdollista muuttaa.

Other

Sekalaisia vaihtoehtoja on kerätty Other-välilehdelle. Pari tapausta nostetaan esille:

Undo. Sibelius muistaa 30 000 viimeisintä toimintoa. Tätä vaihtoehtoa kannattaa säätää pienempään suuntaan, sillä pitkä historia hidastaa ohjelman toimintaa.

sibfileundo.png

Sibeliuksesta voi tehdä kuvankaappauksen (Home-valikko), jotta voisi liittää nuottikatkelman vaikkapa tekstinkäsittelyyn. Kuvankaappausta varten kannattaa nostaa sen resoluutiota 600 tai 1200 pisteeseen/tuuma. Näin kuvankaappauksen tarkkuus paranee.

MuseScore - Esimerkkisävellys

Kun soittimet on valittu ja järjestetty, painetaan jälleen Seuraava-painiketta. Seuraavassa avautuvassa ikkunassa valitaan partituuriin sävellaji. Valitaan tulevaan kappaleeseemme F-duuri toisin sanoen etumerkintä, jossa on vain yksi alennusmerkki. Paina taas Seuraava-painiketta ja siirrytään uuteen ikkunaan, jossa asetetaan tahtilaji. Kappaleessamme on kohotahti, jonka kokonaispituus on 1/4-nuotti (1/8 + 1/8 = 1/4).

MuseScore - Aloitus

MuseScoressa uuden nuottidokumentin eli partituurin (engl. Score) tekeminen aloitetaan luomalla ensin nuottipohja, johon asetetaan kappaleen nimi, soittimet, sävellaji ja muuta partituuriin kuuluvaa. Uusi nuottipohja voidaan tehdä pikakomennoilla cmd + N (Mac) tai ctrl + N (Win) tai valitsemalla pudotusvalikosta: Tiedosto/Uusi. Komennon jälkeen avautuu ”Luo uusi partituuri” -ikkuna (kuva 1).