Syntetisaattorit – Osa 1

Syntetisaattorit kuuluvat miltei erottamattomana osana nykyaikaiseen äänituotantoon. Ne voivat olla erillisiä laitteita, tietokoneohjelmia, tai tietokoneohjelmien liitännäisiä eli plugareita. Usein syntetisaattorissa on myös koskettimisto. Syntetisaattorit mahdollistavat mitä erilaisimpien sointivärien muodostamisen, kuin myös olemassa olevien instrumenttien imitoimisen. Seuraavassa artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käydään kokeillen läpi syntetisaattorin perusosat, sekä rakennetaan lopuksi näistä osista koostuva äänitehoste.