Mikserit, osa 8 - Mikserin lohkorakenne

Mikserin käyttö helpottuu kun huomaa, että se jakautuu lohkoihin. Suurin osa miksereistä rakentuu siten, että signaalit tuodaan mikserin tulokanaviin vasemmasta ylälaidasta. Sieltä signaalitie kulkee kanavassa ylhäältä alaspäin kanavaliu'ulle (engl. Fader) saakka. Kanavaliu'uilta signaalit etenevät sisäisiä signaalireittejä (engl. Bus) pitkin kohti mikserin master-lohkoa, joka on yleensä oikeassa reunassa. Master-lohkosta tämä kanavalohkoilta summautunut signaali etenee edelleen mikserin ulostuloliitäntöihin, jotka ovat yleensä master-lohkon kohdalla mikserin takapaneelissa.

Mikserit, osa 7 - Mikserin ryhmät

Ryhmät (engl. Subgroups) helpottavat laajojen miksauksien hallintaa. Ne mahdollistavat sisäänmenokanavien signaalien loogisen ryhmittelyn ryhmäkanaviin. Esimerkiksi kaikki rumpumikrofonit voidaan ryhmitellä yhteen ryhmäkanavaan yhden ryhmäliukusäätimen taakse. Tällä tavoin miksaaja voi säätää koko rumpusetin balanssia suhteessa muihin soittimiin yhdellä liukusäätimellä (muuttamatta rumpukanavien välistä balanssia).

Mikserit, osa 1 - Mikä on mikseri?

Mikseri on yksi audiotekniikan keskeisimmistä työkaluista. Miksereitä on lukematon määrä erilaisia, erikokoisia, ja eri käyttötarkoituksiin tehtyjä. Pienimmillään se voi olla esimerkiksi syntetisaattorin signaalitiessä oleva äänigerenaattorien summamikseri, laajimmillaan taas äänitysstudion suuri konsoli. Tämä artikkeli keskittyy äänitys- ja miksauskäyttöön tarkoitetun mikserin toimintojen ja rakenteen tarkasteluun.