Digitaalinen ääni, Osa 4 - Digitaalisen äänisignaalin tyypit

Nykyään laitteet hyödyntävät hyvin monenlaisia digitaalisia signaaleja. Ne rakentuvat eri tavalla ja kulkevat eri tyyppisissä kaapeleissa ja kytkeytyvät eri liitintyypeillä. Näiden äänen formaattien tunnistaminen on tärkeää, koska toisin kuin analoginen signaali, ei digitaalista ääntä voi siirtää formaatista toiseen pelkällä sovitinjohdolla. AES/EBU, S/PDIF, TDIF, MADI.

Prosessointi, osa 1 - Efektit ja prosessorit

Erilaisten efektien ja signaaliprosessorien käyttö on olennainen osa nykyaikaista äänitys-, miksaus-, masterointi- ja äänentoistotyötä. Alun perin prosessoreita käytettiin lähinnä paikkaamaan laitteiston teknisiä puutteita ja kompensoimaan signaalihäviöitä. Nykyään nämä työkalut ovat useimmiten plugareina, ja digitaalinen tekniikka antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet suunnitella työkaluja, jotka olisivat olleet mahdottomia rakentaa analogisella tekniikalla. Mutta mikä on efekti ja mikä on prosessori?

Prosessointi, osa 2 - Taajuuskorjaimet

Taajuuskorjain on yksi yleisimpiä prosessoreita, ja niitä käytetään audiosignaalin äänenvärin muokkaamiseen. Niihin luetaan esimerkiksi suotimet, hyllykorjaimet, ja parametriset sekä graafiset korjaimet. Taajuuskorjaimia löytyy muun muassa stereolaitteista, mikrofoneista, mikrofonietuvahvistimista, miksereistä, kitaravahvistimista, syntetisaattoreista, sekä tietysti plugareista. Miten taajuuskorjaimet toimivat, ja miten niitä kannattaa käyttää?

Prosessointi, osa 3 - Kompressori ja limitteri

Kompressori on ekvalisaattorin ohella yksi miksaajan perustyökaluista. Toisin kuin muilla prosessoreilla ja efekteillä, on kompressorin vaikutusta sointiin joskus vaikea kuulla. Tämä johtuu osittain siitä, että kuuloaistimme ei ole erityisen tarkka kuulemaan pieniä äänenvoimakkuuseroja. Ja itse asiassa hyvin säädettyä kompressoria ei ole tarkoitettukaan huomattavaksi suoraan sointivärin kautta. Mistä siis on kysymys?

Prosessointi, osa 5 - Kaiku

Aina kun kuuntelemme musiikkia (tai mitä tahansa ääntä), kuulemme myös kuuntelutilassa syntyviä äänen heijasteita, ne ovat luonnollinen osa tilaääntä. Moniraitaäänityksissä puolestaan pyritään usein minimoimaan heijasteet, ja kaiku lisätään keinotekoisesti vasta miksausvaiheessa. Tämä työskentelytapa antaa suuremmat mahdollisuudet säätää kaiun ominaisuuksia. Mutta miten kaiun parametrit säädetään ja miten kaikua kannattaisi käyttää?