Mikserit, osa 3 - Mikserin dynamiikkaprosessorit

FX-Mikserin_dynamiikkaprosessorit_otsikkokuva.jpg

Suurissa miksereissä saattaa olla dynamiikkaprosessorit sisäänrakennettuina kanavalohkoissa. Tämä helpottaa signaalireititystä, kun erillisiä dynamiikkaprosessoreita ei tarvitse kytkeä signaalitiehen. Dynamiikalla tarkoitetaan signaalin hiljaisen ja voimakkaan osan välistä suhdetta, ja sitä mitataan desibeleillä.

Dynamiikkaa voidaan muokata erilaisilla dynamiikkaprosessoreilla, joita ovatkompressori, limitteri, ekspanderi, ja kohinasalpa eli noise gate. Dynamiikkaprosessoreita löytyy suurista analogimiksereistä sekä digitaalimiksereistä. Sekvensseriohjelmienmiksereissä dynamiikkaprosessointi hoidetaan yleensä plugareilla.

Dynamiikalla tarkoitetaan signaalin hiljaisen ja voimakkaan osan välistä suhdetta, ja sitä mitataan desibeleillä.

Reason-ohjelman mikserin dynamiikkalohkossa on käytettävissä sekä gate/ekspanderi että kompressori. Kohinasalpa ja ekspanderi laajentavat dynamiikkaa, ja niitä käytetään signaalin hiljaisten osien (esimerkiksi vuotoäänien) vaimentamiseen. Ekspanderissa on yleensä hieman enemmän säädettäviä parametreja kuin kohinasalvassa, ja näin sen saa toimimaan hieman pehmeämmin ja huomaamattomammin. Kohinasalpa toimii terävämmin. Kompressori supistaa dynamiikkaa pienentämällä voimakkaita signaalitasoja. Sitä käytetään voimakkuuserojen tasoittamiseen. Sen avulla esimerkiksi laulaja saadaan pysymään paremmin paikallaan äänikuvassa, ja hiljaisetkin osat saadaan nostettua miksauksessa kuuluville.

Mikseri_Reason_dynamiikka.jpg